skip to Main Content
Terug naar Overzicht

Wat doet storytelling voor je carrière? Dat vertelde Theo Hendriks’ op This is IT

Op 26 oktober vertelde prijswinnend communicatieprofessional en auteur Theo Hendriks over het belang van ‘storytelling’ voor je team of bedrijf. Moraal van zijn verhaal? No story, no glory! Maar hoe dat precies zit – en hoe je er in godsnaam aan begint – dat deed Hendriks uit de doeken aan een volle zaal tijdens This is IT. En of ze zijn verhaal wilden horen!

Andrew Tarvin – de andere keynote speaker op This is IT – begrijpt geen woord Nederlands, maar was toch geïntrigeerd door de keynote van Hendriks: “No idea what a bunch of sheep, a bowl with dolphins and a sunny beach had to do with storytelling at work, but it was quite entertaining to look at.” En voor wie wél begreep wat Hendriks vertelde, hield zijn betoog volledig steek.

Storytelling is hot, en dat is geen toeval. Verhalen geven ons leven structuur en waarde. Ze vormen de rode draad in ons bestaan. Alles om ons heen zien we als een verhaal, inclusief onszelf. We geven zin en betekenis aan elkaar door het vertellen van verhalen.

Verhalen verbinden individuele mensen
tot een organisatie of een team in jouw bedrijf.

Bovendien kunnen we ons sneller en beter aanpassen aan veranderende omstandigheden. Verhalen verbinden individuele mensen in een gezin, een stad of land, maar ook in een team of een organisatie.

3 tips: zo zet je storytelling in als topstrategie voor je carrière

Tip 1Vertel wie je bent en waar je voor staat

Je identiteit herontdekken en presenteren als organisatie? Dat doe je door een corporate story tot leven te wekken. In dat verhaal wordt duidelijk waar je bedrijf voor staat, hoe je zo ver bent gekomen en welke uitdagingen er nog voor je liggen. Vergeet die duffe cijfers waar je publiek instant van indommelt. Je story legt verbanden tussen drijfveren, leidende principes, waarden, belofte en ambitie. Toen, nu en straks. En: de kans dat het publiek ook daadwerkelijk onthoudt wat je te vertellen hebt, is vele malen groter.

Met een eigen verhaal geef je betekenis aan wat de organisatie nastreeft
en maak je van medewerkers ambassadeurs.

Tip 2Maak verandering en vernieuwing eenvoudiger

Er was eens … In tijden van verandering bieden verhalen houvast én hebben ze een versnellende rol. Ze zijn de motor van verandering. Ze raken, ’ont-moeten’ en nodigen uit. Met een goed verhaal geef je aan elke verandering een inspirerende en uitnodigende toon, in plaats van enkel te instrueren of te bevelen. Neem mensen mee in dat verhaal en de verandering is al grotendeels geslaagd.

Verhalen zijn de motor van verandering.
Ze raken, ‘ont-moeten’ en nodigen uit.

Tip 3Bied een alternatief voor saaie presentaties

Krijg je ook de kriebels van de grote, grijze saaiheid van eindeloze powerpointpresentaties? Met een goed verhaal maak je er voorgoed een eind aan. Weg met die gortdroge, overvolle feitenlijstjes. Vertel waar het je eigenlijk om te doen is, waar je inspiratie lag, wat je heeft doen volhouden, kortom: je eigen, menselijke verhaal met tot de verbeelding sprekende voorbeelden. Als leider, manager, maar ook als medewerker.

Vertel je eigen menselijke verhaal:
als leider, manager, maar ook als medewerker.

 

Storytelling inzetten voor jouw carrière of in je team? Wie aanwezig was op This is IT ging alvast supergeïnspireerd naar huis na deze fantastische keynote.

Back To Top