skip to Main Content
Hecht voldoende belang aan de inhoud van jouw cv

Je cv samenstellen

Je curriculum vitae is de sleutel naar een eerste kennismaking. Die kennismaking kan aan de basis liggen van een belangrijke stap in je carrière. Het is daarom bijzonder belangrijk dat je in jouw voorbereiding voldoende belang hecht aan de inhoud van jouw cv.

De kans is groot dat een kandidaat die een standaard curriculum vitae opstelt en dat naar 50 bedrijven verstuurt, kansen misloopt of minder succes heeft dan een kandidaat die gerichter schrijft. Denk daarom eerst goed na over je ambities en pluk gericht enkele vacatures uit. Schrijf, in functie van een vacature, de relevante ervaringen en resultaten meer uit. Gebruik heel concrete voorbeelden.

Schrijf dus altijd in functie van de vacature waarvoor je solliciteert. Als je relevante zaken meer uitdiept zal een recruitment consultant of potentiële werkgever sneller raakvlakken zien en je uitnodigen voor een eerste kennismaking. Goed begonnen is dus half gewonnen!

Zorg dat in je cv steeds volgende luiken aanwezig zijn:

Personalia

Vermeld je voornaam, naam, geboortedatum en -plaats, adres, nationaliteit, burgerlijke staat, telefoon en/of gsm-nummer en uw e-mailadres. Vermeld verschillende telefoonnummers, specifieer waar je op welk tijdstip te bereiken bent op kantoor of thuis. Zet naast je geboortedatum ook jouw leeftijd.

Opleiding

Vermeld al jouw opleidingen, zowel in het secundair onderwijs als in het hoger onderwijs. Geef aan wanneer en waar je de opleiding hebt gevolgd. De titel van jouw eindwerk, eventueel met een korte uitleg, kan je ook vermelden.

Talenkennis

Talen zijn belangrijk maar wees wel eerlijk, want je talenkennis zal worden getest. Gebruik in jouw overzicht gradaties als moedertaal, tweetalig, zeer goed, goed of basis.

Ervaring

Dit is het belangrijkste deel uit uw curriculum vitae. Alhoewel er heel wat theorieën bestaan over de manier waarop u een cv moet opstellen, is het meest voor de hand liggende en duidelijke cv nog steeds het chronologische. U kan kiezen. Ofwel begint u met uw eerste werkervaring, ofwel begint u met uw laatste werkervaring en werkt u dus omgekeerd chronologisch. We raden aan om de laatste te gebruiken en dus uw laatste werkervaring voorop te zetten. De kans is immers groot dat verantwoordelijkheden uit uw laatste werkervaringen dichter aansluiten bij de ervaringen waarnaar uw potentiële werkgever op zoek is. Is dat niet zo dan werkt u gewoon chronologisch.
Vermeld naast de onontbeerlijke inlichtingen, zoals de datum, de duur van het contract en de waargenomen functie, wat u binnen het bedrijf inhoudelijk allemaal gedaan hebt en wat u verwezenlijkt hebt. Bent u Pas afgestudeerd, vermeld dan uw stages en vakantiejobs die in relatie staan tot de eisen uit de advertentie.

Let wel!

Zorg ervoor dat jouw cv overzichtelijk blijft. Werk met tussenruimtes en bullets. Zet belangrijke zaken in het vet of onderlijn ze. Vermijd lange doorlopende teksten. Het is vermoeiend om te lezen en trekt niet onmiddellijk de aandacht naar de relevante topics uit uw cv.

Zorg er in elk geval voor dat de werkervaringen die het dichtst aansluiten bij de vacature meer aandacht krijgen. Werkervaringen die niet relevant zijn moet je, alhoewel het duidelijk moet zijn wat jouw functie was, zo weinig mogelijk uitdiepen. De ervaring die het meest interessant is voor de vacature moet immers de aandacht trekken van de lezer en interesse wekken om jou uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek.

Andere activiteiten en interesses

Als u denkt dat u activiteiten en interesses in uw voordeel werken, moet u er zeker iets over melden. Activiteiten en interesses geven uw persoonlijkheid voor een stuk weer en kunnen u maken tot een interessant individu dat zich onderscheidt van de anderen.

Referenties

U hoeft niet onmiddellijk referenties in uw cv te vermelden. U kan wel aangeven dat u ze op aanvraag kan doorgeven. Het is immers belangrijk dat u de mensen kan berichten dat er referenties zullen genomen worden. Geef steeds naam, functie en telefoonnummer door en vergeet niet te vermelden op welk tijdstip de referentiepersonen bereikbaar zijn.

Back To Top