Skip to content
IT RECRUITING & STAFFING COMPANY OF THE YEAR
Terug naar Overzicht

“Digitalisering als cruciale hefboom om de ambities van Aquafin waar te maken”

Inspirerende ICT & Digital employer in de kijker: Aquafin

Vanop onze bevoorrechte positie in de ICT & Digital-community hebben wij van Amon een uniek zicht op wat er in de sector leeft. En dat willen we maar wat graag delen. In deze reeks interviews gaan we uitgebreid in gesprek met organisaties die ICT & Digital centraal zetten in hun bedrijfsvoering. We duiken in de diepte over hoe het is om als IT’er bij deze vooraanstaande bedrijven te werken.

In dit artikel maak je kennis met Aquafin, dat het Vlaamse rioolwater zuivert tot het weer de natuur in kan. We hadden een verhelderend gesprek met Manager Digital Ronny Goossens.

Met digitale technologie maakt Aquafin de analoge wereld beter

Over zijn omschrijving van Aquafin hoeft Ronny Goossens, Manager Digital, niet lang na te denken: “Een speeltuin voor IT’ers. Digitalisering speelt een centrale rol in alles wat Aquafin doet en in het slagen van haar belangrijke maatschappelijke project: het water in Vlaanderen zuiveren.” Amon wilde weten hoe dat in zijn werk gaat.

Ronny Goossens, Manager Digital (CIO) bij Aquafin

Het afgelopen anderhalf jaar ontwikkelde de Digital-afdeling van Aquafin een robuust en ambitieus plan om te digitaliseren. “De organisatie heeft een duidelijke visie voor de toekomst en ziet ICT & Digital als een cruciale hefboom om die waar te maken. We leggen een ‘digitale laag’ over het volledige Vlaamse waterzuiverings- en rioolstelsel. Dat biedt de maatschappij ontiegelijk veel mogelijkheden om verstandiger met water om te gaan, droogtes te slim af te zijn, en dergelijke,” stelt Goossens.

Wanneer je gezellig een familie eenden ziet langszwemmen bij een waterzuiveringsstation van Aquafin, dan voel je rechtstreeks waarvoor je werkt: proper water!

Pieter Vranckx, Systeemingenieur bij Aquafin

"Je voelt rechtstreeks waarvoor je werkt: proper water."

Data is key

“Digitale transformatie speelt in alle sectoren over heel de wereld. Technologie legt de link tussen de analoge en de digitale wereld en dat opent een waaier aan nieuwe mogelijkheden. Dat is exact wat wij op dit moment bij Aquafin in de steigers hebben. En ik sta te popelen om al onze ambities te realiseren,” klinkt het bij Ronny Goossens.

Data speelt daarin een onmisbare rol: “Door slim te meten, kunnen we enerzijds onze assets en investeringen slimmer beheren en anderzijds proactiever reageren op bepaalde situaties. Die twee projecten staan centraal in de afdeling Digital.”

Laura Overlaet, Manager Digital Products bij Aquafin

Digital kan en mag mee de richting van onze organisatie bepalen. Dat sluit aan bij mijn persoonlijke ambitie. Het geeft de afdeling Digital het gevoel een belangrijke schakel te zijn in een groter geheel.

Laura Overlaet, Manager Digital Products bij Aquafin

Miljoenen belastinggeld besparen dankzij data

Goossens maakt het concreet: “Vandaag krijgt elk van onze meer dan tienduizend afvalwaterpompen een periodieke onderhoudsbeurt. Dat kan veel efficiënter. Als we met sensoren meten hoe het met elke pomp gesteld is en die data automatisch verwerken, dan kunnen we condition based onderhoudsbeurten inplannen. En dus sneller langsgaan bij een pomp die minder goed werkt, en net langer wachten als een onderhoud nog niet nodig is.”

“Een ander voorbeeld. Als we ons rioleringsstelsel volledig digitaal in kaart hebben, kunnen we mankementen sneller opsporen en pannes vóór zijn. Zo investeren we efficiënter. Het totaalplaatje kost minder dan wanneer we pas ingrijpen nadat er ergens een zinkgat in een straat is ontstaan. Alles bij elkaar kunnen we de belastingbetaler zo miljoenen euro’s besparen.”

Overstromingen voorkomen met voorspellende algoritmen

Naast het efficiënter inzetten van materiaal en middelen, gebruikt Aquafin digitalisering om voorspellingen te doen en te anticiperen op wat komt. “Door de klimaatopwarming krijgen we steeds meer te maken met fellere regenbuien. Met digitale tools kunnen we dan bijvoorbeeld voorkomen dat straten onder water komen te staan bij hevige regenval,” zegt Ronny Goossens.

Aquafin This is IT 2021 Amon

Hoezo? “We ontwikkelen algoritmes die de weersvoorspellingen van het KMI interpreteren en omzetten in informatie om onze pompstations aan te sturen. Zo kunnen we het afvalwater vervroegd doorpompen naar de zuiveringsinstallaties wanneer er heel veel regen voorspeld wordt. Met digitale technologie het watertransport beter sturen, is efficiënter dan overal bredere rioolbuizen te gaan plaatsen.”

Aquafin omarmt digitalisering op alle vlakken

“Het management heeft expliciet de ambitie uitgesproken om digitalisering te integreren in de hele organisatie,” zegt Ronny Goossens, Manager Digital bij Aquafin. “We zijn niet meer de reactieve IT-afdeling van 10 jaar geleden. Vandaag is de afdeling Digital een echte partner van de business, een hefboom om de doelstellingen van Aquafin te realiseren. Dat maakt werken op deze afdeling zo interessant en gevarieerd.” Amon peilde naar de belangrijkste projecten van de afdeling Digital.

De Digital-afdeling van waterzuiveraar Aquafin biedt voor ieder type IT’er wat wils, volgens manager Ronny Goossens.

Aquafin heeft veel te bieden voor mensen die mee aan de kar willen trekken. Bovendien hebben we met meer dan 1.100 collega’s één ecologische drijfveer waaraan we samenwerken. Dat is uniek.

Pieter Vranckx, Systeemingenieur bij Aquafin

Data centraliseren

“Ons SCADA-systeem is voortdurend in ontwikkeling. Dat centraliseert de informatie van de 3.500 PLC’s die lokaal onze assets aansturen,” vertelt Goossens.

“Neem bijvoorbeeld een pomp die door een stuk hout verstopt zit. Die zal meer stroom verbruiken dan normaal. Als de lokale PLC dit meteen signaleert, kunnen we ingrijpen voor de pomp uitvalt en problemen veroorzaakt.”

Internet Of Things spoort fouten op

“Ook IoT biedt voor Aquafin eindeloze waardevolle mogelijkheden,” zegt Ronny Goossens. “We willen sensoren plaatsen op tal van plaatsen in het rioleringsstelsel, zodat we snel kunnen reageren wanneer er iets dreigt mis te gaan. Denk maar aan temperatuursensoren op pompen die signaleren dat een pomp overbelast raakt. Of stel dat we cameratreintjes door de riolen kunnen sturen. We laten algoritmes de beelden interpreteren en inconsistenties signaleren aan een medewerker die kan beslissen hoe er ingegrepen moet worden.”

Eén datasysteem in de cloud

“We verzamelen al enorm veel data, we plannen dat in de toekomst nog meer te doen, én we krijgen een massa externe data binnen. Onze data engineers en cloud architects ontwikkelen nu één datasysteem in de cloud dat al deze informatie integreert. We zoeken rode draden in dat hele kluwen, zodat we voorspellingen kunnen doen en daarop kunnen inspelen,” vertelt Goossens.

Ronny Goossens, Manager Digital van Aquafin: "Dankzij data kunnen we dus verstandiger omspringen met geld van de burger."

Digitale transformatie, ook in de backoffice

Naast de waterzuiveringsinstallaties en het rioleringsnetwerk digitaliseert de afdeling Digital van Aquafin het werk van de 1.100 medewerkers. Ronny Goossens: “We zetten stappen om de hele organisatie te wapenen voor de toekomst. Daarom stappen we binnenkort over naar een nieuw ERP-systeem. Voor de frontend is de transitie naar Office 365 volop aan de gang.”

Laura Overlaet, Manager Digital Products bij Aquafin

Aquafin legt de ambities hoog. Zowel op het vlak van digitalisering als op het vlak van agile werken staan we aan het begin van een belangrijke transitie. De richting is bepaald, nu is het zaak om dit allemaal samen waar te maken. En daarvoor kunnen we nog extra mensen gebruiken.

Laura Overlaet, Manager Digital Products

Elke IT-medewerker heeft bij Aquafin duidelijke impact

Bij Aquafin krijgen mensen organisatiebreed meer verantwoordelijkheid dan vroeger. Zeker op de Digital-afdeling wordt verwacht dat iedereen meedenkt over de beste manier om de doelstellingen te bereiken. Manager Digital Ronny Goossens: “We trekken medewerkers aan die dingen in handen nemen in plaats van hun takenlijst af te handelen, mensen die fouten durven te maken. Managers zijn er om hun mensen te begeleiden, eerder dan ze ‘taakjes’ te geven. De agile manier van werken sluit heel goed aan bij hoe onze digitale projecten vorm krijgen.”

“Het management heeft expliciet de ambitie uitgesproken om digitalisering te integreren in de hele organisatie,” zegt Ronny Goossens, Manager Digital bij Aquafin. “We zijn niet meer de reactieve IT-afdeling van 10 jaar geleden. Vandaag is de afdeling Digital een echte partner van de business, een hefboom om de doelstellingen van Aquafin te realiseren. Dat maakt werken op deze afdeling zo interessant en gevarieerd.” Amon peilde naar de belangrijkste projecten van de afdeling Digital.

De impact die je vanuit Digital kan hebben op wat Aquafin bereikt, blijkt nog groter dan ik vooraf had verwacht. Die waaier aan opportuniteiten, zeker op het vlak van digitalisering, maakt mijn job boeiend en uitdagend.

Laura Overlaet, Manager Digital Products bij Aquafin

"Een waaier aan opportuniteiten maakt mijn job boeiend en uitdagend."

Waar de manager een coach is

“Bij Aquafin, ook buiten de afdeling Digital, evolueren we naar een coachende en dienende manier van leiding geven. Naast kennis en sociale skills, verwachten we van een leidinggevende het vermogen om zich aan te passen aan de voortdurend veranderende context en behoeften van teams en individuen,” legt Ronny Goossens uit.

Laura Overlaet, Manager Digital Products, vult aan: “Als manager ben ik zeker niet degene die het inhoudelijk altijd het best weet. Wel ben ik er om het pad te effenen voor mijn medewerkers. Ik doe suggesties en ondersteun hen, maar vind het belangrijk dat mensen hun taken zelf vastpakken. Ik ben allerminst een micromanager, ik heb het volste vertrouwen in mijn team.”

Peggy Kesteloot, System Administrator bij Aquafin

Ik kan mijn job doen op mijn eigen manier. Binnen het kader van een project en met een bepaalde deadline voor ogen neem ik zelf leiderschap over mijn projecten. Mijn leidinggevende is daarbij een soort van coach: hij denkt mee wanneer ik op onverwachte obstakels stoot.

Peggy Kesteloot, System Administrator bij Aquafin

Ownership bij de specialisten

“We werken bij de afdeling Digital volgens de SAFe-methodologie. Dat houdt in dat we op teamniveau lean en agile technieken hanteren, maar niet zo ver gaan dat de hele afdeling zichzelf aanstuurt.”, legt Ronny Goossens uit.

“Wel leggen we veel ownership binnen de product teams. Als manager ben ik geneigd om de experten te volgen in hun aanpak. Zij horen beter te weten waar precies de klepel hangt, dan ik. Als management scheppen we een duidelijk kader, maar iedereen weegt op het eindresultaat.”

De grote krijtlijnen waarbinnen we werken zijn absoluut duidelijk. Daarbinnen is er veel vrijheid. Ik vul mijn job in zoals ik het wil, en mijn mensen ook.

Laura Overlaat, Manager Digital Products bij Aquafin

De Digital-afdeling van Aquafin legt veel ownership binnen de product teams.

Cross-functionele teams

“De afdeling Digital werkt interactief samen met de business en de eindgebruikers. We zitten in een continu proces van ontwikkelen, opleveren en bijsturen. En het is fijn te merken dat dit vanuit het HR-beleid stevig ondersteund wordt,” zegt Ronny Goossens.

Praktisch werkt de Digital-afdeling met cross-functioneel samengestelde product teams. “Iedereen die bij ons begint, krijgt een plek in een team collega’s met verschillende expertises. Een product owner als brug met de eindgebruikers, developers, een UX’er, een architect … Via sprints leveren deze teams om de twee weken iets op, de ontwikkelaars geven zélf de demo’s aan de gebruikers. Op die momenten zie je hoe enthousiast mensen zijn over hun project, je voelt hun betrokkenheid en teamgeest,” glundert Goossens.

Als projectleider van de Security Awareness-campagne werk ik samen met collega’s met verschillende expertises, over de afdelingsgrenzen heen. In het team zit iemand van HR, iemand van Communicatie, een system engineer … Ik kan bovendien het team aanpassen volgens de noden van het project.

Peggy Kesteloot, System Administrator bij Aquafin

Zo draagt Aquafin zorg voor zijn Digital medewerkers

Bij waterzuiveraar Aquafin staan heel wat boeiende en uiteenlopende digitale projecten op stapel. Daarom heeft de Digital-afdeling medewerkers in alle soorten en maten nodig. Maar één rode draad valt ons op: onboarding nemen ze bij Aquafin heel serieus.

“Echt ondergedompeld worden in de organisatie is zo rázend interessant als je pas begint,” zegt Ronny Goossens, die aan het hoofd staat van de afdeling Digital. Benieuwd wat we hierover van Aquafin kunnen leren!

"De Digital-afdeling van Aquafin heeft medewerkers in alle soorten en maten nodig," zegt Manager Digital Ronny Goossens

Een Digital specialist voor elke klus

Wie bevolkt de afdeling Digital van Aquafin? Manager Digital Ronny Goossens geeft een overzicht:

  • Uiteraard heel wat IT’ers pur sang: developers, programmeurs …
  • Mensen die de brug slaan tussen Digital en de business: de product owners. “Zij begrijpen zowel wat de eindgebruikers nodig hebben als wat er technisch allemaal mogelijk is. Bovendien kunnen ze, omgekeerd, de business wijzen op nieuwe technologische mogelijkheden.”
  • “Om een robuuste data-infrastructuur te bouwen en te onderhouden hebben we systeemspecialisten in huis. Zij bouwen uiterst veilige bruggen tussen onze cloudplatformen. Performantie en cyberveiligheid zijn voor hen dé prioriteiten.”
  • “Ten slotte hebben we nood aan profielen die de digitale en de analoge wereld aan elkaar knopen. Medewerkers als onze automation engineers kunnen de koppeling maken naar de eindgebruikers van al onze digitale tools. Zij zorgen ervoor dat we concreet aan de slag kunnen met alle data in onze systemen.”

“Ons huidige Digital team staat er, op hen bouwen we de digitalisering van Aquafin. En we kijken uit naar extra mensen om daar de volgende stappen in te zetten,” aldus Goossens.

Onboarding mag je letterlijk nemen

Nieuwe medewerkers bij Aquafin krijgen de kans om de dagelijkse realiteit van waterzuivering en afvalwatertransport aan den lijve te ondervinden.

Nieuw bij Aquafin? Dan neemt een ervaren buddy je op sleeptouw. Je ontmoet in je eerste weken meteen heel wat collega’s die vaak je pad zullen kruisen. En natuurlijk krijg je een fysieke rondleiding en een opleiding in de nodige systemen voor je functie.

“Daarbovenop krijg je de kans om de dagelijkse realiteit van waterzuivering en afvalwatertransport aan den lijve te ondervinden. Tijdens een bezoek aan een zuiveringsinstallatie of rioleringswerf dompelt een lokale medewerker of een projectmanager je onder in de materie. Daar kunnen geen 10 handleidingen of verhelderende powerpoints tegenop,” vindt Ronny Goossens.

Na 10 jaar bij mijn vorige werkgever was de switch naar Aquafin voor mij een grote stap. Maar ik werd enorm goed begeleid, al vóór ik effectief startte. Ik voelde me heel welkom!

Laura Overlaet, Manager Digital Products bij Aquafin sinds 2020

Zin om verder kennis te maken met Aquafin en de afdeling Digital? Check de website!

Daarom werken deze 3 Digital medewerkers zo graag bij Aquafin

Hoe is het nu écht om bij Aquafin op de Digital-afdeling te werken? Die vraag stelden we liever aan enkele medewerkers dan aan hun afdelingshoofd Ronny Goossens. Maak kennis met Peggy, Pieter en Laura.

1. Digitaal op de eerste rij

System Administrator Peggy Kesteloot werkt al 24 jaar bij Aquafin. De organisatie is altijd een voorloper geweest op het vlak van IT en Digital, zegt ze.

“De organisatie blijft constant alert voor mogelijkheden om te vernieuwen. Ik maakte bijvoorbeeld het begin mee van de digitalisering van het rioleringssysteem, waarbij Aquafin al vroeg inzette op eigen applicaties. Ik werkte ook mee aan de evolutie naar het papierloze kantoor. In zulke evoluties zijn wij vaak bij de eerste grote ondernemingen die op de kar springen.”

Digital speelt een centrale rol bij Aquafin.
Opleidingskansen en mogelijkheden om door te groeien zijn legio bij Aquafin

2. Work-life balance in evenwicht

“Ook buiten periodes waarin de overheid thuiswerk verplicht, krijgen wij de kans om 2 dagen per week thuis te werken,” zegt Peggy Kesteloot.

Daarnaast maakt Aquafin, als Baanbrekende Werkgever, een punt van slim woon-werkverkeer.

“Je kan als hoofdkantoor-medewerker naar believen werken in één van onze drie satellietkantoren of zelfs op onze zuiveringsstations in heel Vlaanderen. Een groot voordeel voor je work-life balance. Zelf ben ik dan maar 10 in plaats van 45 minuten onderweg naar het werk. Bovendien leer ik zo fijne collega’s van andere diensten kennen,” vervolgt Peggy Kesteloot.

Leidinggevenden merken op wie de juiste persoon is voor een bepaald project. Daarnaast stimuleren ze je om intern te solliciteren wanneer je interesse hebt. Zelf ben ik hier begonnen als CAD-tekenaar, later werd ik helpdeskmedewerker en nog later zette ik de stap naar System Administrator. Dat kan hier allemaal als je inzet toont.

Peggy Kesteloot, Digital-medewerker bij Aquafin sinds 1997

"Leidinggevenden stimuleren je om te doen wat je het meest boeit."

De hoofdkantoormedewerkers van Aquafin kunnen flexibel werken op waterzuiveringsstations.

Kansen om te leren en door te groeien

“Je krijgt constant opleidingskansen. Je kan opleidingen volgen die rechtstreeks met je functie te maken hebben, maar ook vormingen over zaken als effectief vergaderen of communiceren. Ook wordt er in huis veel kennis gedeeld én krijg je de tijd om zaken on the job te leren,” vertelt Peggy Kesteloot.

Pieter Vranckx groeide recent door tot Systeemingenieur: “Er doen zich vaak kansen voor om te muteren naar een andere functie. Zelf had ik de ambitie om meer op strategisch niveau mee te bouwen. Daarbij voelde ik me echt geruggensteund door mijn leidinggevende en mijn collega’s. Bovendien bevat mijn functie-omschrijving een duidelijke groeicurve met concrete doelstellingen. Dat geeft houvast.”

“Zowel in de hoogte als in de breedte word je gestimuleerd om door te groeien. Het maakt niet uit welk diploma je hebt of welk je traject je tot nu toe gelopen hebt. Als je de goesting en de wil hebt om te leren en ervoor te gaan, dan zal je bij Aquafin die kans krijgen,” bevestigt ook Laura Overlaet, Manager Digital Products.

Ook iets voor jou?

Bekijk de vacatures op de afdeling Digital bij Aquafin!

Als organisatie die coachend leiderschap hoog in het vaandel draagt, steunt PSA het Amon-event voor de Belgische IT community This is IT, met de uitreiking  van de award voor dé ICT & Digital Coach of the Year. Zien we jou daar?

Foto’s: © Aquafin

Back To Top