Skip to content
IT RECRUITING & STAFFING COMPANY OF THE YEAR
Terug naar Overzicht

Duurzaam ondernemen : een verlengstuk van jezelf

Of je het nu duurzaam ondernemen, maatschappelijke verantwoord ondernemen (MVO) of corporate social responsability (CSR) noemt, het is een manier van bedrijfsvoering die voor Amon vanzelfsprekend is. Managing Director Christophe VanDriessche is haast verbaasd dat sommige bedrijven het níet doen. Volgens hem heeft het te maken met je missie als bedrijf. “Bij Amon zit duurzaamheid in het DNA,” zegt hij.

“Duurzaam ondernemen. ‘t Is tegenwoordig bijna een modewoord, natuurlijk. Maar bij Amon ondernemen we – onbewust – al van bij de start duurzaam,” vertelt Christophe. “Ik besef zeer goed hoeveel kansen ik gekregen heb in het leven. Ik kon opgroeien in een warm nest, kreeg de kans om te groeien en om te studeren. In die veilige omgeving had ik ruimte om zelf mijn pad uit te stippelen. Maar ik realiseer me goed dat niet iedereen dat geluk heeft. Als succesvol bedrijf moet je je succes delen en anderen helpen om ook succesvol te zijn. In the end wordt iedereen daar beter van,” zegt hij overtuigd. En hij voegt toe: “Voor Amon is het makkelijk om duurzaam te zijn, omdat we louter onze missie en visie moeten volgen. Dan komen we automatisch uit bij maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Voor Christophe speelt duurzaam ondernemen op twee niveaus: het is enerzijds de manier waarop je als bedrijf je kernverantwoordelijkheden uitvoert, en hoe je daarbij aandacht hebt voor het sociale en het milieu-aspect. Anderzijds is het de manier waarop je iets teruggeeft aan de samenleving.

Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Een charter, espresso en bedrijfswagens

Amon trekt al van bij aanvang de duurzame kaart, maar legt dat nu ook officieel vast. We tekenden de intentieverklaring Duurzaam Ondernemen van VOKA. Doel is om in het voorjaar van 2019 het Charter te behalen. In de intentieverklaring staat dat we zullen investeren in de duurzame ontwikkeling van het personeelsbestand en dat we als consument duurzame keuzes zullen maken. Onze eerste elektrische bedrijfswagens zijn intussen een feit, en we drinken al lang fairtradekoffie. “Naast het VOKA-charter, nemen we ook de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN in acht. Bij het opmaken van ons jaarplan leggen we deze goals naast elk van onze initiatieven om te checken of we die op één of andere manier nog duurzamer kunnen maken, of hoe we er een duurzaam luik aan kunnen koppelen,” voegt Christophe toe.

Niet zomaar sportsponsoring

Amon is de hoofdsponsor van basketbalclub Amon Jeugd Gentson. Maar wat heeft sportsponsoring te maken met duurzaam ondernemen? Christophe: “De missie van Jeugd Gentson vertoont sterke parallellen met de onze. Ze willen jongeren helpen opgroeien tot sociale, capabele adolescenten. Dat ‘doen groeien’ spreekt ons nogal aan.”

BBC Amon Jeugd Gentson focust uiteraard op de mooie teamsport basket, maar zorgt ervoor dat de club toegankelijk is voor alle sociale lagen van de bevolking. Er zijn opties voor mensen die minder financiële mogelijkheden hebben. Ze bewaken ook het evenwicht tussen mannen en vrouwen. “De damesploeg speelt in eerste nationale,” zegt Christophe niet zonder trots. “Er loopt bij Jeugd Gentson ook een interessant ‘coach the coach’-traject, waarbij veelbelovende spelers met coachpotentieel begeleiding krijgen om hun leiderschaps-skills te ontwikkelen. Momenteel maken we ook plannen om huiswerkbegeleiding te organiseren in de club: jonge spelers kunnen dan in de veilige, rustige omgeving van de basketbalclub hun huiswerk komen maken.”

Amon Jeugd Gentson Basketbalploeg

Onderwijs en IT nooit veraf

Ook buiten de muren van onze kantoren laat Amon zich horen: we organiseren seminars over HR voor CIO’s. We geven hen de best practices van Amon door en maken zo ook ergens anders werknemers gelukkiger, we organiseren sport-codering-evenementen voor kinderen, waarbij ze een sportieve challenge combineren met leren programmeren, we dagen jonge enthousiaste IT’ers uit om hoog te mikken tijdens de jaarlijkse This is IT-wedstrijd, we gaan partnerschappen aan met Hogescholen, … en zo kunnen we wel even doorgaan.

“Dat zijn allemaal initiatieven die niet per se tot onze kerntaak behoren als rekruteringsbedrijf voor ICT- en Digitale profielen. Maar tegelijk zijn ze voor ons vanzelfsprekend,” vertelt Christophe, “ik droom ervan om samen met een aantal bedrijven een fonds op te zetten om IT-onderwijs te stimuleren via duurzame CSR-partnerschappen. We zouden een soort ambassadeurs kunnen worden voor toegankelijk IT-onderwijs.

Duurzaam ondernemen: zo begin je eraan

“Ik denk dat veel bedrijven het moeilijk vinden om de link te leggen tussen hun kerntaken en duurzaam ondernemen. Maar hoe tastbaarder je eigen doelen zijn, hoe makkelijker je die link kan leggen, en met een even tastbaar resultaat.” Hij voegt er nog aan toe: “Als bedrijfsleider moet je doel niét zijn om duurzaam te ondernemen. Je moet ervoor zorgen dat duurzaam ondernemen geïntegreerd is in je hele werking.”

Zelf vindt Christophe het belangrijk dat hij dicht bij de projecten staat die hij met Amon steunt: projecten waar je met eigen ogen de impact ziet. Zo steunde Amon in het verleden al Close The Gap en komt er binnenkort een project om enkele townships in Zuid-Afrika van draadloos internet te voorzien. “We steunen regelmatig, maar zijn niet heel happig om daar veel over te communiceren. Onze steun groeit meestal op een natuurlijke manier, door projecten zelf te leren kennen en ‘met de hand’ te selecteren.”

ESF Vlaanderen

Een duurzame werkplek bieden

Amon doet aan duurzame bedrijfsvoering door de eigen medewerkers de nodige omkadering en ondersteuning te bieden: een grondig onboarding-voor nieuwe medewerkers, een feedbacksysteem in álle richtingen, de mogelijkheid om eigen ideeën uit te werken en zelf ‘eigenaarschap’ te krijgen van projecten, een groeitraject. Maar evengoed dus: fairtradekoffiebonen in het espresso-apparaat, papierverspilling tegen gaan en het stap voor stap invoeren van elektrische bedrijfswagens.

MVO trekt geëngageerde medewerkers aan

Duurzaam ondernemen is niet alleen belangrijk voor de maatschappij en voor de strategische koers van je bedrijf, het heeft ook een reële impact op je medewerkers. Studies tonen aan dat medewerkers liever kiezen voor een werkgever waarvan ze de waarden ook persoonlijk kunnen onderschrijven, en dat ze bovendien tevredener zijn op werkplek die duurzaam onderneemt.

Hoe tevreden zijn de medewerkers van Amon? We denken: vrij tevreden! En om dat helemaal zeker te weten, checken we het continu via engagement-onderzoek.

Zelf bij Amon aan de slag? Stel je gerust eens aan ons voor!
Surf naar werken@amon

Back To Top