Skip to content
IT RECRUITING & STAFFING COMPANY OF THE YEAR
Terug naar Overzicht

Dit was Amon in 2022

Het jaar loopt op zijn laatste benen. Dat is traditioneel het goede moment om eens terug te blikken en de balans op te maken. Hoe vatten we 2022 samen? Wat is er veranderd? En vooral: wat hebben we geleerd? Wie kunnen we hierover beter aan de tand voelen dan Amons oprichter Christophe VanDriessche … Voor we knallen met eindejaar, vuurden we enkele vragen op hem af!

Wat waren voor jou de hoogtepunten van 2022?

“Daar moet ik niet lang over nadenken. Een eerste hoogtepunt was ons 15-jarig bestaan in mei en de reis met het Amon-team naar Marrakesh. Tweede hoogtepunt? Toen we in juni de Datanews Excellence Award ‘ICT Recruiting & Sourcing Company of the year’ ontvingen: een bekroning door de ICT-community en een vakjury.”

Portretten AMON 1 Christophe VanDriessche

Dat we in juni de Datanews Excellence Award ‘ICT Recruiting & Sourcing Company of the year’ ontvingen, was een onverwacht hoogtepunt

Christophe VanDriessche

“We zijn er trots op dat veel klanten jaar na jaar bij Amon terugkeren en echte ambassadeurs worden. Maar die award was de kers op de taart. Het was fantastisch om de vreugde van mijn team te zien. Een onwaarschijnlijk mooie beloning voor hun jarenlange harde werk. Ik zal dat moment in Brussel nooit vergeten.”

“Het derde hoogtepunt lag voor mij in oktober. We sloten de voorbereiding van This is IT af met een prachtige lijst genomineerden voor de ICT & Digital Coach 2023-award. Maar liefst 10 bedrijven zetten ook mee hun schouders onder dit event. Benieuwd wie op 23 maart met de award gaat lopen!”

Wat raakte of inspireerde jou in 2022?

“De negatieve geest van de nasleep van corona, het geopolitieke getouwtrek tussen de wereldgrootmachten en de oorlog in Oekraïne. Die thema’s bewijzen dat er om elke hoek zwarte zwanen blijven opduiken. We hebben niets geleerd uit het verleden en van de ene op de andere dag kan het allemaal voorbij zijn.”

“Dat inzicht motiveert mij om elke dag van het leven te genieten, als ondernemer scherp te blijven, opportuniteiten te zoeken en dromen te realiseren. Ik probeer niet mee te gaan in die geest van negativiteit. Het glas is voor mij altijd halfvol.”

Ik probeer niet mee te gaan in die geest van negativiteit.
Het glas is voor mij altijd halfvol.

Wat was de grootste uitdaging voor Amon?

“Heel wat young graduates of carrièreswitchers hebben een eenzijdige kijk op de jobinhoud van executive search. Ze vergelijken ons ten onrechte met de vluchtige interimwereld. Daarom proberen we de complexiteit, diepgang en organisatie-impact van ons vak toe te lichten tijdens gastcolleges, seminaries, proefdagen of stages.”

“Iets wat veel positieve reacties oplevert. Vooral jongeren zijn heel ongeduldig over de invulling van hun carrièreperspectieven. Daarom hebben we dit jaar een specifiek operating model ontwikkeld. Dit nieuwe bedrijfsmodel speelt bewuster in op arbeidsmobiliteit en een win-winsituatie creëren voor medewerker en werkgever.”

Welke raad geef je mee aan jonge ICT & Digital-talenten die vandaag aan hun loopbaan beginnen?

Loop jezelf niet voorbij, maar heb geduld. Rome is ook niet op 1 dag gebouwd.

“Ga op zoek naar een bedrijf waar IT een speerpunt van de bedrijfsvoering is of waar IT wezenlijk kan bijdragen aan het succes van het bedrijf. Schrijf voor je sollicitatiegesprek 5 scherpe, inhoudelijke vragen neer voor je hiring manager. Over de ambitie van het bedrijf of team, het strategische project, de bedrijfscultuur, de organisatiestructuur of de verwachtingen van jouw job na 3, 6, 9 of 12 maanden.”

“Zorg dat je een helder beeld krijgt van de jobinhoud, het bedrijf en de opportuniteiten. Leg ook contacten met collega’s in andere afdelingen in je bedrijf en volg business-opleidingen. Loop jezelf niet voorbij, maar heb geduld. Rome is ook niet op 1 dag gebouwd.”

En welk advies geef je HR-talenten die op zoek zijn naar ICT & Digital-profielen?

Geef jij altijd zo snel mogelijk, correct en eerlijk feedback?
Dan groeit het wederzijds vertrouwen en boek je successen.

“Zorg dat je heel goed capteert waarnaar je op zoek bent en dat je begrijpt waarover je spreekt als je in contact komt met ICT & Digital-talenten. Verdiep je in alle mogelijke facetten van de vacatures: het bedrijf, de structuur en cultuur, de businessstrategie, de IT-afdeling en IT-roadmap, het IT-team, de projecten, doelstellingen, taken … Spreek met verschillende stakeholders en heb oog voor expectation management.”

“Geef ook veel en duidelijke info aan kandidaten zodat ze zich een helder beeld van de job kunnen vormen. Toon oprecht interesse en wees niet opdringerig. Je kan ervoor zorgen dat je tijdens het rekruteringsproces een coach en sparring partner bent voor de kandidaat. Geef jij altijd zo snel mogelijk, correct en eerlijk feedback? Dan groeit het wederzijds vertrouwen en boek je successen.”

Hoe zou je 2022 in de ICT-sector samenvatten?

“Door de digitalisatiegolf en hybride werken kampten bedrijven in 2022 met heel wat structurele HR- en organisatieuitdagingen. Bovendien worden IT-departementen geconfronteerd met gigantische tekorten aan personeel. Hiring managers worden vaak wanhopig van de salaris- en inhoudelijke verwachtingen van IT-specialisten. Daar zal niet gauw verandering in komen. Het tekort zal alsmaar groter worden.”

Welke lessen leerde je dit jaar als recruiter? Wat neem je mee naar de toekomst?

“HR-afdelingen, business managers en IT-managers zijn vaak onvoldoende gealigneerd over het profiel dat ze écht nodig hebben om het team en het bedrijf te versterken. Recruiters moeten hun expertise nog méér inzetten om de brug tussen die stakeholders te bouwen en juiste verwachtingen te creëren. Pas dan heb je echt toegevoegde waarde.”

“Daarnaast zouden recruiters hiring managers nog meer moeten adviseren om in te zetten op high potentials met groeipotentieel. Mik niet altijd op been there, done that-profielen. Op korte termijn zie je wel snel resultaat, maar zulke medewerkers zijn ook duurder en je houdt ze vaak niet lang aan boord.”

Hybride en remote werken zullen niet meer verdwijnen. Omarm het dus maar.

“En last but not least: hybride en remote werken zullen volgens mij niet meer verdwijnen. Omarm het dus maar. Het biedt onwaarschijnlijk veel voordelen. Ook om je team uit te bouwen. Je kan over de grens gaan kijken en je arbeidsmarkt en visvijver van talent opentrekken.”

Hoe kijk je 2023 tegemoet? Hoe zal HR in ICT & Digital evolueren, denk je?

“Er komt onvermijdelijk een recessie aan, waardoor de markten en ook de grootteorde van investeringen bij bedrijven zal afkoelen. In ICT zal de nadruk meer liggen op integratie, efficiëntie, optimalisatie en support of maintenance.”

“Dat betekent dat men gaat sleutelen aan de samenstelling van teams, dat bedrijven minder kennis zullen insourcen en dat veel technisch werk en expertise geoutsourcet zal worden. Ofwel met tijdelijke ondersteuning door dienstverleners, ofwel in het buitenland.”

Anderen zullen remote en hybride werk omarmen
en verder optimaliseren om internationaler te rekruteren.

“Er zal veel aandacht gaan naar sleutelposities voor IT-management, IT-transformatie en IT-architectuur. AI, IoT, Cloud, Azure, AWS en SaaS zijn termen die we zullen blijven horen. Dienstverleners of productbouwers zullen blijven zoeken naar engineers. Al zullen ze veel last hebben om die te vinden.”

“Sommige werkgevers zullen het afkoelen van de markt gebruiken om druk te zetten op medewerkers om terug meer op kantoor te zijn. Anderen zullen remote en hybride werk omarmen en verder optimaliseren om internationaler te rekruteren. Geen makkelijke opdracht voor HR, maar deze bedrijven zullen wel de grote winnaars zijn.”

Waar wil je in 2023 nog meer tijd aan besteden? Wat is je ambitie?

“Groei is geen doel op zich, maar in alles wat we doen, merken we dat er nog groeipotentieel voor Amon is. Onze ambitie? Da’s ons Amon-team met 25 % uitbreiden en er een happy team van maken. Die groei willen we bereiken door in te zetten op de complementariteit van interne talenten, het aantrekken van talentvolle carrièreswitchers en innovatieve methodes.”

“We willen onze positie in de markt van gespecialiseerde IT-vacatures consolideren en sterker inzetten op de groei van ons portfolio van ICT-executive vacatures. Met de uitrol van Amon International spelen we in op de nood van bedrijven naar een breder wervingspotentieel. Laat ons mooie successen realiseren die andere bedrijven alleen maar kunnen inspireren.”

Back To Top