Skip to content
IT RECRUITING & STAFFING COMPANY OF THE YEAR
Terug naar Overzicht

Het cruciale belang van ict- en digital talent in healthcare

Solide ICT & Digital-teams vormen het kloppende hart van veel organisaties en bedrijven. Daarbij is het cruciaal dat deze teams meebewegen bij veranderingen in de sector. In deze blogreeks zoomen we in op actuele thema’s of trends binnen de IT-sector. Welke ICT en Digital profielen spelen daarbij een doorslaggevende rol? En wat is de impact op rekrutering? De sector waar we in deze blog dieper op ingaan? Healthcare.

Digitalisering in healthcare: wat speelt er?

De druk op zorginstellingen en -personeel is groter dan ooit. De redenen? Vergrijzing, meer chronisch zieken, de vraag naar toegankelijke data, strikte regelgeving, de behoefte aan kwalitatieve en gepersonaliseerde zorg, stijgende kosten …

De druk op zorginstellingen en -personeel is groter dan ooit. De redenen? Vergrijzing, meer chronisch zieken, de vraag naar toegankelijke data, strikte regelgeving, de behoefte aan kwalitatieve en gepersonaliseerde zorg, stijgende kosten …

Nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie, machine learning, big data analytics en telegeneeskunde bieden innovatieve oplossingen om deze uitdagingen aan te pakken. Dit leidt tot een grote vraag naar profielen die digitale systemen kunnen implementeren, beheren en onderhouden.

Maar deze profielen zijn schaars in België. En er komt een moment waarop de personeelsvijver zelfs compleet leeg is.

“Zorginstellingen moeten intern de brug bouwen tussen management en IT en beter inzetten op het rekruteren van buitenlands personeel”, geeft Christophe VanDriessche, Managing Director van Amon, aan. “De overheid moet op haar beurt IT-opleidingen in België aantrekkelijker maken.” Weigeren deze partijen hun oogkleppen af te zetten, dan weet ik zeker dat we in België binnen 5 jaar niet meer in staat zijn om levensreddende technologie te ontwikkelen en implementeren.”

5 jaar

“Zetten zorginstellingen niet bijkomend in op het rekruteren van buitenlands IT talent, en maakt de overheid IT-opleidingen in België niet aantrekkelijker, dan is België binnen 5 jaar niet meer in staat om het verschil te maken in de ontwikkeling en de implementatie van levensreddende technologie.”

Welke ICT- en Digital profielen gaan de hoofdrol spelen?

Ook binnen healthtech zijn start- en scale-ups naarstig op zoek naar ICT- en Digital profielen. Deze bedrijven bieden dataoplossingen en dataproducten aan voor organisaties in de zorgsector, zoals ziekenhuizen, rusthuizen en geriatrische instellingen. Denk aan evidence-based dataoplossingen waarmee artsen sneller inzichten kunnen opdoen om gevalideerde beslissingen te nemen.

Hiervoor zoeken zij technische profielen zoals NLP-ontwikkelaars, data-analisten en data scientists. Maar ook naar profielen die structuur en leiderschap bieden, zoals CTO’s, productmanagers en program managers.

De kracht van internationale rekrutering

Steeds meer healthtech start- en scale-ups zetten in op internationale rekrutering. Daarmee nemen ze een flinke voorsprong op de concurrentie.

Op 22 september organiseert Amon een ontbijtsessie rondom internationaal rekruteren. Hoe kan je de complexiteit van internationaal rekruteren wegnemen? Wat zijn de voordelen, do’s en don’ts? Verduidelijkt door talrijke interessante sprekers en concrete voorbeelden uit de praktijk.

Belangrijkste takeaways voor recruiters

Ten eerste moeten (interne) recruiters de bedrijfsstrategie van hun zorg- of healthtech-organisatie duidelijk voor ogen hebben, en weten hoe deze aligneert met de IT-afdeling. Als dat niet op punt staat, moet de recruiter het management daarop challengen.

Ten tweede is het bij de rekrutering van IT-specialisten en -executives belangrijk om de IT-roadmap, -uitdagingen en -verwachtingen in de betreffende organisatie te schetsen. En dat over een periode van twee tot drie jaar. Christophe VanDriessche: “Hoe duidelijker de potentiële medewerker zijn/haar toegevoegde waarde in een organisatie voor ogen heeft, hoe enthousiaster hij/zij zal zijn. Amon begeleidt die alignering door middel van specifieke HR-vragensets.”

Last but not least: het loonpakket moet marktconform zijn. Challenge het directieteam daar ook op. Geef daarbij altijd mee dat een tekort aan IT-specialisten of een goede IT-director kan leiden tot tijdverlies, foutieve beslissingen en onvoorziene kosten.

Hoe duidelijker je de toegevoegde waarde van de potentiële IT-medewerker voor jouw bedrijf schetst, hoe enthousiaster hij of zij zal zijn.
Christophe VanDriessche
Managing Director bij Amon

Voor kandidaten

Op zoek naar een passende job in healthcare? Wij vinden de uitdaging die bij jouw profiel en ambities past.
Lees meer

Voor werkgevers

We vinden de juiste ICT-profielen waarmee u op een duurzame manier uw ambities realiseert.
Lees meer
Back To Top