Skip to content
IT RECRUITING & STAFFING COMPANY OF THE YEAR
Terug naar Overzicht

AI in IT: 6 sleutelelementen voor een doordachte AI-strategie binnen je IT-team

“ChatGPT” en “de impact van AI in IT” gingen ongetwijfeld vlot over de tong tijdens de voorbije nieuwjaarsdrinks. Naast geopolitieke topics zoals het conflict in Gaza, de oorlog in Oekraïne en de aanstormende verkiezingen in België en de VS, leeft het gespreksonderwerp sterk bij tal van professionals. Maar ook een vitale vraag, die al deze topics verbindt, werpt zich almaar vaker op: hoe beïnvloedt technologie de maatschappij en de wereld waarin we leven?

Op dat vlak stelt ook menig IT-expert zichzelf steeds meer in vraag:

  • Hoe kan ik vanuit mijn job positief bijdragen aan deze evolutie?
  • Hoe zorg ik ervoor dat de technologie die ik mee ontwikkel of in mijn werk gebruik, een doel nastreeft waar ik zelf achter sta?
  • Welke rol kan of – eerder – zál AI daarbij spelen?

Een métier in beweging

De nood aan een toekomstgerichte manier om AI te integreren in IT en de bijbehorende skills te ontwikkelen, is duidelijk. Dat is ook technologieconsultant Gartner niet ontgaan. In november 2023 kreeg de ‘opening keynote’ van het Gartner IT Symposium niet voor niets de titel ‘The next era: we shape AI, AI shapes us’.

Sterker nog, sinds de ongezien snelle doorbraak van ChatGPT vorig jaar is nagenoeg iedereen ervan overtuigd dat dit nog maar het begin is. Als IT-expert is het dus van cruciaal belang om niet alleen te begrijpen hoe je daadkrachtige AI-toepassingen kan bouwen, maar ook wat de invloed van AI is op je eigen job. En bovenal: hoe AI het vakgebied of het métier van de IT-expert beïnvloedt.

(Samen)werken met AI: welke vaardigheden maken het verschil?

AI vraagt ook van IT-experts nieuwe competenties. Om de nieuwe mogelijkheden maximaal te benutten, moet je dus ook je eigen skillset continu aanscherpen. Niet in het minst om:

  • AI-data en -resultaten correct te interpreteren,
  • ethische vraagstukken te leren begrijpen,
  • privacy, wetgeving en andere maatschappelijke aandachtspunten in acht te nemen.

Daarnaast vergt het nieuwe vaardigheden om AI succesvol te adopteren in je dagelijkse werk als IT-professional. Bijvoorbeeld bij het analyseren van ‘requirements’, het schrijven of optimaliseren van softwarecode, geautomatiseerd testen, automatisch documenteren of het onderhoud van IT-toepassingen.

Om daarin te ondersteunen, zijn intussen tientallen – zelfs honderden – tools en systemen beschikbaar die op hun beurt ook nieuwe skills vereisen. Om er maar één te noemen: de OpenAI Codex, die natuurlijke taal ontleedt en als reactie code genereert. De tool is intussen een must-have voor wie met GitHub CoPilot werkt.

Naar een doordachte AI-strategie binnen je IT-team

Om al deze en andere veranderingen in goede banen te (blijven) leiden, is een fijnmazige AI-strategie binnen je IT-team essentieel.
Neem daarbij deze 6 sleutelelementen in overweging:

1. Heldere doelstellingen

Bepaal duidelijk de doelen die je wil bereiken door AI te integreren in softwareontwikkeling of IT-beheer.

Of je nu de ontwikkelingstijd wil versnellen, de codekwaliteit verbeteren of repetitieve taken automatiseren: specificeer op voorhand altijd eerst heldere doelstellingen, in tandem met je team en alle betrokken stakeholders.

2. Kennis en ontwikkeling

Zorg voor een nauwe samenwerking tussen softwareontwikkelaars en AI-experts. Een diepgaand begrip van zowel de ontwikkelingsbehoeften als de mogelijkheden en beperkingen van AI is essentieel.

Investeer dus stevig in training en opleiding. Zodat ontwikkelaars de kennis en vaardigheden hebben om effectief (samen) te werken met AI.

3. Hoogwaardige trainingsdata

Waak over de kwaliteit van de data waarmee AI-modellen worden getraind. Toegang tot relevante, representatieve datasets is cruciaal voor het trainen van effectieve modellen.

4. Ethische overwegingen

Hou rekening met ethische normen en regelgeving als je AI implementeert in softwareontwikkeling of in het beheer van je IT-omgeving. Met name op het gebied van dataprivacy en -veiligheid.

5. Implementatie en evaluatie

Implementeer AI-functionaliteiten stapsgewijs en voer regelmatig evaluaties uit om de prestaties van de modellen te meten. Dit laat toe om onderweg aanpassingen te doen en verbeteringen door te voeren op basis van real-life feedback.

6. Cyberbeveiliging

Besteed veel aandacht aan security-aspecten bij het gebruik van AI zodat de implementatie sterk beschermd is tegen cyberaanvallen. De integriteit van de ontwikkelomgeving of de IT-systemen en IT-infrastructuur mag immers nooit in het gedrang komen.

De belangrijkste takeaway?

Dat de impact van AI in IT ook dit jaar zal blijven toenemen, is een understatement. Als IT-professional sta je dan ook voor de uitdaging om de technologische ontwikkelingen op de voet te volgen. Door te begrijpen hoe je AI in je voordeel gebruikt, verbeter je niet alleen je huidige functie, maar ben je ook optimaal voorbereid op de veranderingen die nog op til zijn binnen de IT-sector.

Al is het niet louter een uitdaging. Zie het vooral als een unieke kans: om zelf mee je stempel te drukken op de toekomst van IT en AI.

Op zoek naar een boeiende job in dit domein?
Check het overzicht van onze vacatures
Back To Top