Skip to content
IT RECRUITING & STAFFING COMPANY OF THE YEAR
Terug naar Overzicht

15 jaar Amon – Dit zijn onze lessen in ondernemen

In mei 2022 blaast Amon 15 kaarsjes uit. Gestart als wilde droom van 2 founders en uitgegroeid tot een stevig headhuntingbureau met 20 medewerkers. Van start-upgewijs ‘alles zelf doen’ naar zelfsturende teams en holacracy. Van onbekende nieuwe belofte naar dé referentie in gespecialiseerde IT headhunting, maar ook SDG Pioneer en winnaar van Datanews’ award voor IT Recruiting & Sourcing Company of the Year.

Zo’n ondernemerspad gaat hoe dan ook gepaard met lessen. Zaken die je met vallen en opstaan leert, en die je telkens weer doen groeien. Die inzichten tekenen we in dit artikel op na een intense vragenronde langs Christophe VanDriessche – oprichter en Managing Director, Steven De Poortere – Partner en Operational Manager, Klaas Bernaert – Managing Consultant en 13 jaar bij Amon en Julie Van Damme – 8 jaar bij Amon en Managing Consultant.

Een bijzonder leerrijke must read voor elke ondernemer (in spé) of IT’er die een inkijk wil achter de schermen van een groeiend headhunting-bedrijf in de ICT- en digitale niche.

Les 1 - Een solide start? Zorg voor een unieke missie en visie

Zorg als start-up voor een waterdichte missie en visie. Geen holle woorden, maar een statement met onderscheidend vermogen. Alles wat je doet, moet je hieraan kunnen aftoetsen.

“Het was nooit de bedoeling om een groot executive search agency te worden,” vertelt oprichter Christophe VanDriessche. “Wel voelden we dat er nood was aan topkwaliteit binnen de niche van IT recruitment. Dat we zo succesvol werden, bevestigt dat oorspronkelijke buikgevoel.”

Les 2 - Bepaal haalbare tussendoelen

Werk – zeker in het begin – met korte en praktische tussendoelen. Wanneer je die behaalt, krijgt je team veel energie en motivatie om door te doen. Kortere tussendoelen zorgen er ook voor dat je wendbaar bent en snel kan schakelen.

“Elk jaar pasten we de structuur van Amon met kleine stapjes aan aan onze vooropgestelde tussendoelen. Naarmate je groter wordt, moet je uiteraard iets verder denken. Al was het maar om voldoende veerkracht op te bouwen om onvoorspelbare tegenslagen aan te kunnen, zoals een pandemie of een economische crisis,” zegt oprichter Christophe VanDriessche.

Les 3 - Laat je inspireren door anderen

Amon is in veel zaken een slimme volger – we implementeren niet zonder meer een gloednieuw systeem, maar onderzoeken eerst hoe het andere bedrijven een meerwaarde biedt. Door permanent een open en leergierige blik te behouden, werden we eigenlijk ook een early adopter.

“Bedrijven denken vaak dat ze uniek zijn, maar we botsen allemaal op dezelfde problemen”

Klaas Bernaert, Managing Consultant

“Bedrijven denken vaak dat ze uniek zijn. En dat ze alleen staan. Maar we botsen allemaal op dezelfde problemen,” weet Klaas Bernaert. “Het is belangrijk om te blijven rondkijken naar hoe andere bedrijven het doen, en om hun methodes of tools kritisch te evalueren. Vervolgens beslissen we weloverwogen of ze een meerwaarde kunnen betekenen voor ons bedrijf.”

“Laat geen moment voorbijgaan om inspiratie te zoeken bij anderen en er je eigen twist aan te geven – altijd binnen de grote lijnen die je hebt uitgetekend,” voegt Christophe VanDriessche toe. “Dat is exact hoe het verliep toen we Holacracy [het model van zelfsturing] implementeerden. Met vallen en opstaan. En met hulp van een expert.”

“We blijven ook altijd leren en zijn eager om te veranderen en te verbeteren als we daar baat bij hebben. Het werk is nooit af. En dat hoeft daarom niet altijd veel te kosten. Toen Amon 2 jaar bestond ontwikkelde een laatstejaarsstudent samen met het team een handige tool voor onze werking die we vandaag nog altijd hanteren,” vertelt Christophe.

Les 4 - Vol vertrouwen aanwerven

Portretten AMON 1 Christophe VanDriessche

Wanneer je medewerkers aanwerft, moet je voor de volle 100% vertrouwen in hun kunnen. Is dat vertrouwen er niet, dan werkt dat verlammend. Investeer zo snel je kan in een goede HR-omkadering – wat we bij Amon People & Culture noemen.

“Gebrek aan durf kan voor ondernemingen een remmende factor zijn om echt succesvol te worden”

Christophe VanDriessche, Managing Director

“Eens we een keuze gemaakt hebben voor een nieuwe collega, krijgt die persoon mijn volle vertrouwen,” vertelt Christophe VanDriessche. “Als het toch fout loopt, neem ik daar de verantwoordelijkheid voor. Het gebrek aan durf om aan te werven kan voor ondernemingen een remmende factor zijn om echt succesvol te worden.”

“We ondervonden dat je best van in het begin duidelijk maakt hoe de cultuur en werking van je bedrijf in elkaar zit,” vertelt Steven De Poortere. “Amon is continu in verandering. Dat maakt deel uit van onze identiteit en we werven dan ook mensen aan die daar net energie van krijgen. Wie een strikt omlijnd functieprofiel met bijhorende strakke takenlijst zoekt, zal bij ons niet goed functioneren.”

Les 5 - Vind een organisatiestructuur die bij je past

Het vinden van een organisatiemodel dat bij je onderneming past, is een zoektocht. Onderzoek de tendensen in je sector. Observeer je medewerkersprofielen.

Bij Amon zijn dat ondernemende hoogopgeleiden die ownership en impact willen. Daarom stapten wij vrij snel over van een hiërarchische naar een zelfsturende organisatie: holacracy. We konden dit nieuwe systeem pas goed implementeren met de begeleiding van een externe expert.

“Op het moment dat we zelfsturing invoerden, moest de directie uit zijn klassieke denkpatroon treden en veel loslaten.”

Julie Van Damme, Managing Consultant

“Op het moment dat we holacracy introduceerden, moest de directie uit zijn klassieke denkpatroon treden. Christophe en Steven moesten veel loslaten,” herinnert Julie Van Damme zich. “Ze moesten daarin groeien en ik vind oprecht dat ze dat heel goed hebben gedaan. Ze geven vertrouwen en vrijheid. Van het team verwachten ze open communicatie: wij stappen naar hen als we ergens vastzitten. Ze kijken niet met een vergrootglas toe op hoe je je rol invult. Holacracy maakt heel veel mogelijk bij Amon.”

“Het introduceren van holacracy ging niet helemaal van een leien dakje,” weet Klaas Bernaert nog. “We hadden allemaal het boek Holacracy van Brian Robertson gelezen en pasten het toe volgens onze perceptie. Na zes maanden was het hier een kiekenkot en gingen we van ‘t padje. Met de begeleiding van een externe expert kregen we dit systeem pas echt op de rails en begon het stilaan te lopen zoals het écht moest. De les is hier dus: durf tijdig te investeren in externen voor zaken die niet je expertise zijn. Alleen zo kan je écht groeien als bedrijf.”

“Heel de omwenteling heeft ongeveer twee jaar geduurd,” licht Christophe VanDriessche toe. “Tijdens die periode hebben we tegelijk onze Employer Value Proposition in kaart laten brengen, hebben we een feedbackplatform geïmplementeerd en ons interne rekruteringsproces geoptimaliseerd. Amon is sterk uit die veranderingsfase gekomen. In 2021 heeft holacracy duidelijk vruchten afgeworpen: er ontstaan spontaan nieuwe teams en rollen in de schoot van de organisatie, je voelt ondernemerschap bij alle medewerkers.”

Les 6 - Wees wendbaar en veerkrachtig: good enough to try

Er is bij Amon heel veel mogelijk. Zeker omdat het systeem van holacracy dit makkelijk toelaat. Heeft iemand een goed voorstel of idee, dan evalueren we dat. En als er geen grote bezwaren opduiken, krijgen ze meestal een good enough to try.

“We hebben op die manier vrij recent het systeem ingevoerd waarbij collega’s elkaar coachen,” vertelt Julie Van Damme. “Ik had zelf heel sterk de challenges van de consultant-functie ervaren en vind het nu geweldig om de nieuwe consultants in hun rol te begeleiden. Klaas coacht op die manier de pas aangeworven associates.”

“Het is geweldig om jongeren de kneepjes van het rekruteren te leren,” zegt Klaas Bernaert daarover. “Tegelijk is het onze taak als coach om groei te faciliteren en hen te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling.”

Les 7 - Omgaan met veranderingen

Mensen hebben een natuurlijke weerstand tegen verandering. Daarom is het belangrijk om elke verandering geleidelijk en met kleine stappen te laten verlopen. Zo ervaren medewerkers telkens kleine successen en verteren ze de volgende stap beter.

“Bij elk initiatief zijn er wel believers die het voortouw nemen. De successen die zij boeken, worden snel opgepikt. Anderen nemen hun manier van werken over,” heeft Christophe VanDriessche ondervonden. “Het is wel cruciaal om altijd goed het waarom en het denkproces achter beslissingen toe te lichten. Of om zelfs een groepje collega’s eerder in het denkproces te betrekken. Wanneer medewerkers voelen dat er transparantie is en dat ze zelf baat hebben bij de verandering, dan verloopt het doorgaans vlot.”

Les 8 - Voorbereid groeien? Bouw een solide fundament

De uitdaging van elke startende onderneming is om na verloop van tijd te ontpoppen tot een grotere organisatie. Het is daarbij van groot belang om vanaf een vijftal medewerkers:

  • structuur aan te brengen
  • processen op te zetten
  • je visie te expliciteren en te laten doorleven
  • mensen daar doorlopend in op te leiden.

Zo bezorg je medewerkers altijd een stevig en helder kader waarbinnen ze hun rol kunnen uitoefenen.

“Hoe groter je wordt, hoe vaker je je visie moet herhalen en expliciteren. Niet alleen in woorden, maar ook in gedrag. Voor ons is die visie vanzelfsprekend, maar voor nieuwe medewerkers is dat telkens helemaal nieuw,” vertelt Steven De Poortere.

“Naast het opzetten van een duidelijke structuur, focussen we de laatste jaren sterk op technologie om onze interne processen efficiënter te maken,” vertelt Klaas Bernaert. “Informaticatools helpen ons om sneller bij de juiste klant en kandidaten terecht te komen, zodat er meer ruimte is voor menselijke interactie. Tegelijk vergroten we de werktevredenheid omdat de administratie verlicht.”

Les 9 - Laat frictie toe

Als ondernemer hoef je niet bang te zijn van enige wrijving in je organisatie. Je hebt mensen nodig die zaken in vraag stellen vanuit de wil om iets beter of efficiënter te maken. Dat zorgt uiteindelijk vaak voor innovatie.

“Zonder frictie kan een motor niet draaien,” zegt Steven De Poortere daarover. “In dat opzicht is er tussen Managing Director Christophe en mij een mooi evenwicht. Hij denkt als een ondernemer en door zaken te disrupten en om te gooien, zorgt hij vaak voor innovatie. Ik plaats zaken in perspectief en waak erover dat iedereen goed mee is. Ik ben eerder de geduldige factor.”

“Ook het intrapreneurschap van onze medewerkers zorgt soms voor wrijving, maar gebeurt altijd met het doel om beter te worden: voor de klant, voor optimale processen, voor heldere afspraken. Ook deze spanning zorgt ervoor dat we groeien en innoveren. Dat is mooi om te zien!”

Les 10 - Werk bewust veel áán je business

Als je wil groeien moet je prioritair tijd maken om na te denken over je bedrijf. Je moet leergierig zijn en ervoor openstaan om met je business aan de slag te gaan.

“Veel startende ondernemers maken de fout om enkel te werken aan belangrijke en dringende zaken. Ze zien de ondersteunende processen wel als belangrijk, maar niet als dringend. Ze worden bovendien opgeslorpt door operationeel werk. Een veel voorkomende valkuil,” zegt Christophe VanDriessche.

“We investeren heel veel tijd in Amon zelf,” bevestigt Steven De Poortere, “We stellen onszelf concrete, heel uitdagende jaardoelen binnen elk domein van de onderneming. Elke medewerker krijgt die doelen uitgebreid voorgesteld, en heeft daardoor jaar na jaar een superconcreet en tastbaar kader om naartoe te werken.”

“Door zo open te zijn over het ondernemen op zich, voelen we ook goed wat de noden zijn en wie met wat bezig is. Jonge medewerkers die bij Amon hun eerste werkervaring opdoen, beseffen pas hoe sterk ze hier bij de bedrijfsvoering betrokken worden wanneer ze later bij een groter bedrijf terechtkomen en daar vaststellen hoe weinig impact ze hebben op bedrijfsbeslissingen.”

Les 11 - Werktevredenheid behouden: installeer een feedbackcultuur

Tevreden medewerkers zijn cruciaal voor een gezond bedrijf. Een zo laag mogelijk verloop is dan het gevolg. De medewerkers optimaal betrekken, hen ownership geven en hun harde werk waarderen – onder meer door successen samen te vieren – zijn alvast belangrijke elementen. Bij Amon zorgt continue feedback ook absoluut voor werktevredenheid.

“We vormden altijd al een hechte groep collega’s,” vertelt Julie Van Damme, “maar uit angst om iemand te kwetsen, gaven we elkaar weinig feedback. Het feedbackplatform INTUO zorgt ervoor dat 360° feedback nu de basis is van de organisatie. Feedback geven en krijgen is nu doodnormaal.”

“INTUO is een platform waarop medewerkers hun doelstellingen kunnen bijhouden en waarop ze op continue basis feedback kunnen geven, vragen en krijgen,” legt Christophe VanDriessche uit. “Het feedbackplatform laat toe om team- en groepsdoelstellingen op te volgen. Belangrijk: we kunnen er elkaar ook complimenteren.”

“Wekelijks checken we in INTUO het engagement van de medewerkers via 5 vraagjes die ze op hun smartphone kunnen beantwoorden. Die aanpak verschaft ons bijzonder interessante inzichten waarmee we onze werking al een aantal keer bijstuurden.”

“De investering in INTUO zorgt ervoor dat feedback volop kan stromen, en dat deze feedback ook gedocumenteerd wordt,“ vult Klaas Bernaert nog aan. “Daardoor groei je hier als individu, maar kunnen we de organisatie ook snel optimaliseren. De tool is trouwens nooit een vervanger van menselijke interactie. Er zijn heel regelmatig 1-op-1 gesprekken, waarbij we het welbevinden op zowel operationeel als persoonlijk niveau bespreken. Er zijn wekelijkse operationele check-ins met je team én je hebt een coach aan wie je altijd vragen mag stellen.”

Bij zelfsturing zit je als medewerker ook zelf aan het stuur, hé. Dat is hard werken. Daartegenover leggen wij die harde werkers stevig in de watten.

Steven De Poortere, Partner

Amon 15 jaar … and counting!

“We hebben het juiste groeipad gevonden. We zijn een stevige naam in de markt en de keuze die we drie jaar terug maakten om Amon sterker te positioneren in de markt van IT Executives, was een schot in de roos. De vraag naar IT-managers gaat in stijgende lijn en klanten doen ook steeds opnieuw een beroep op ons om hun IT-specialisten vacatures in te vullen. De omzet steeg het voorbije jaar met 50 %. We zijn klaar voor een next step. Over 5 jaar zal ik vertellen welke die was,” besluit Christophe VanDriessche niet zonder trots.

Back To Top