skip to Main Content

IT Projectleider Expert @ DMOW (Vlaanderen Connect)

AM.C03065

Functie

Als IT Projectleider Expert zul je werkzaam zijn vanuit het IT team maar hoofdzakelijk nauw samenwerken met de teams die verantwoordelijk voor de scheepssimulatoren, meerbepaald de onderzoekscluster nautica en het steunpunt fysische modellering. Daarnaast zal je ook zetelen in de adviesraad en en in de strategische raad. Het team nautica is een zelfsturend team van 5 onderzoekers die instaan voor het wiskundig uitwerken van de bestaande simulatoren en daarbij horende innovaties. Zij zorgen voor het numerieke model. De technische uitwerking van de simulatoren valt onder de verantwoordelijkheid van het team fysische modellering. Een 5 koppig team dat de inhouse software ontwikkelt en de infrastructuur coördineert.

De activiteiten van de IT Projectleider Expert kaderen in het dienstverleningspakket ICT. Het betreffen onder meer de ondersteuning en de opvolging van de informatietechnologie binnen de afdelingen. Je staat in voor het leiden van complexe en/of strategisch belangrijke ICT-projecten binnen een bepaalde scope en een bepaalde timing en budget teneinde de ICT-dienstverlening binnen de organisatie op een kwaliteitsvolle wijze te verbeteren.

Je takenpakket bestaat uit volgende taken:

 • Coördinatie van alle projectactiviteiten rond governance en architectuur.
 • Het organiseren, leiden en opvolgen van de regelmatige project meetings tussen de 2 teams.
 • Het op punt zetten van bestaande governance processen en initiëren van eventueel ontbrekende governance processen.
 • Bespreken van de architecturale afstemming en verbeteringsmogelijkheden op vlak van architectuur in nauwe samenwerking met de lead architect en de betrokken teams.
 • Bewaken van de voortgang en realisatie van het project.
 • Voorbereiden en organiseren van stuurgroepen en overlegmomenten.
 • Opvolgen van budgetten en het uitzetten en opvolgen van de roadmap.
 • Bewaken van de afhankelijkheden en risico’s van het project.
 • Ondersteunen van het changemanagement en instaan voor de communicatie mbt het project.
 • Samenwerking met de lead architect en de betrokken teams teneinde de juiste beslissingen te kunnen nemen op vlak van architectuur.
 • Oog hebben voor de individuele teamleden en noden binnen de groep om teamwerking te versterken.
 • Jij zorgt er mee voor dat de veranderingsprocessen binnen de afdeling succesvol verlopen. Je bewaakt hierbij de voortgang van het veranderingsproces en fungeert als aanspreekpunt tijdens het veranderingstraject.

Profiel

 • Master opleiding in ICT of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie als IT Project Leider.
 • Je beschikt over overtuigingskracht om iedereen op dezelfde lijn te krijgen.
 • Je bent in staat om bepaalde teamdynamieken/gedragingen van individuele teamleden te analyseren.
 • Je hebt ervaring met veranderingsprocessen en met het coachen van teams.
 • Je hebt kennis en ervaring met de verschillende fases van IT projecten, gaande van analyse, ontwikkeling, testen, implementatie, exploitatie, enz…. Bij voorkeur in een .NET omgeving (C#, C++ en Fortran).
 • Je hebt een sterke affiniteit met 3D visie technologie.

Aanbod

 • Je komt terecht in een heel innovatieve omgeving die zich verder wil inzetten in een maatschappelijk relevante context.
 • Typisch voor de cultuur is een collegiale samenwerking tussen ICT en de business en een gedreven, pragmatische context.
 • Je krijgt de kans om een coördinerende / organisatorische rol op te nemen, waardoor je in contact komt met alle taken en processen binnen een ICT afdeling. De rol omvat dat ook een grote afwisseling van taken en verantwoordelijkheden.
 • Je werkt ook samen met externe leveranciers en partners en hebt ook daarin een coördinerende rol.
 • Een rol met visibiliteit en impact.
 • Vlaanderen Connect biedt een contract van onbepaalde duur met een competitief salarispakket (inclusief variabele verloning, mobiliteitsbudget of bedrijfswagen, MC, HV, GV, flexibele uren en tal van andere voordelen…).

Interesse?
Amon is de exclusieve rekruteringspartner voor deze rol bij DMOW ( Vlaanderen Connect ). Interesse? Contacteer Senior Consultant Dagmar De Craemer: dde@amon.be of 0479 / 68.20.91. 

Copyright @ Amon, 2021

Kernwoorden

Project Manager, Digital

IT Projectleider Expert @ DMOW (Vlaanderen Connect)

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW) laat Vlaanderen bewegen: langs de weg, over het water en door de lucht. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken staat voor een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit in Vlaanderen. Het realiseert heel wat projecten en biedt daarnaast beleidsondersteuning op het vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid, investeringen, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur. Je komt terecht in het informaticateam (20-tal) van departement Mobiliteit en Openbare Werken, namelijk de afdeling Algemene Technische Ondersteuning (ATO) en zal vanuit dit team werken voor de afdeling Waterbouwkundig Laboratorium (in Borgerhout).

Sinds bijna negentig jaar heeft het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) een onbetwiste expertise opgebouwd voor onderzoek en adviesverlening over al die materies met water als raakpunt. Vandaag maakt het laboratorium als wetenschappelijke en technisch-ondersteunende afdeling deel uit van het Departement Mobiliteit & Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse overheid. MOW is niet de enige klant die komt aankloppen voor advies dat voorbereiding en uitvoering van beleid rond water-, zee-, waterweg-, haven- en scheepvaartgebonden dossiers de nodige diepgang geeft. Ook andere Vlaamse, binnen- en buitenlandse overheidsdiensten én de privésector kennen de weg naar het WL. Die opdrachten voor derden worden gefaciliteerd via Eigen Vermogen Flanders Hydraulics.

Het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) heeft verschillende scheeps-manoeuvreersimulatoren in gebruik. Deze simulatoren zijn een instrument om vaarwegen in een virtuele omgeving uit te testen en laten toe om te varen met verschillende types schepen zoals zeeschepen, sleepboten en binnenschepen. Ze worden zowel gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek als voor het geven van manoeuvreeropleidingen voor stuurlui en loodsen en het inoefenen van specifieke manoeuvres voor certificering van bemanning voor de binnenvaart.

De technische complexiteit van de simulatoren en het feit dat er 2 teams (nautica en fysische modellering) samen instaan voor het geheel vormt een uitdaging op verschillende vlakken. Om de interne werking te stroomlijnen heeft WL een adviesopdracht laten uitvoeren door een onafhankelijk extern adviesbureau om te onderzoeken hoe de samenwerking tussen de 2 teams en het beheer en ontwikkeling van de simulatoren best kon worden geoptimaliseerd. Hieruit is naar voor gekomen, dat er behoefte is aan een overkoepelende projectleider expert om beide teams op projectbasis te leiden en te coachen via een periodiek teamoverleg, het opzetten van de ontbrekende IT governance processen en het reviewen en bepalen van de ICT-architectuur.

Whatsapp op jouw computer?

Dagmar De CraemerBereikbaar van maandag tot vrijdag tijdens kantooruren
Dagmar De CraemerHallo 👋
Meer weten over deze vacature?
0:28

Geen Whatsapp? Stuur ons een berichtje

Solliciteren

 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, txt, Max. file size: 20 MB, Max. files: 5.
  Back To Top