Skip to content
IT RECRUITING & STAFFING COMPANY OF THE YEAR

IT PMO Manager @ Group S

AMSP03737

Functie

Het huidige IT team, onder leiding van de CIDO telt 130 medewerkers. Daarnaast worden bepaalde projecten en diensten ook geoutsourced naar externe partners. Het team IT & Digital heeft als missie een modern en performant digitaal landschap te creëren om op die manier op een effectieve en schaalbare manier bij te dragen aan de strategische bedrijfsdoelen van Group S. 

De IT PMO Manager zal een nieuwe sleutelrol opnemen in het oprichten en centraal aansturen van de IT project en programma werking. Het verbeteren van de projectwerking is een belangrijk onderdeel van de digitale transformatie in de groep, waarbij business en IT zeer nauw samenwerken.

Als IT PMO Manager ben je verantwoordelijk voor het beheren en stroomlijnen van projectmanagementprocessen bij Group S. Je staat in voor het coachen en opleiden van teamleaders en project managers op vlak van project-aanpak en methodologie. Je zorgt voor een centrale inventaris van projecten en brengt de bandbreedte inzichtelijk, zowel wat betreft staffing, budget, externe resources, enz.
De huidige werking die extreem agile is, oriënteer je naar een meer structurele agile werking, inclusief meer gestandaardiseerde manieren van project inschatting, -voorbereiding, -opvolging en -rapportering.

Je zal zelf mee vorm geven aan de rol, de werking van het team en prioretisering in taken.

Typische verantwoordelijkheden omvatten: 

 • Projectportfoliobeheer
 • Standaardisatie van processen
 • Resourcebeheer en capaciteitsplanning
 • Rapportage en communicatie
 • Kwaliteitsborging
 • Risicobeheer
 • Training & ontwikkeling
 • Stakeholder management

Profiel

Je beschikt over IT projectmanagement vaardigheden om projecten op te leveren met de beschikbare resources, binnen tijd en budget. Je hebt een diepgaand begrip van projectmanagement methodologieën, tools en technieken. Dit omvat kennis van zowel agile als traditionele projectmanagementbenaderingen.

Je kan een team leiden, inspireren en motiveren. Dit omvat ook het nemen van beslissingen, het oplossen van conflicten en het bevorderen van een positieve teamcultuur.

Je kan een visie en strategie definiëren, doelen stellen, richting geven aan het team en mensen motiveren om hun volledige potentieel te bereiken. Je bent ook sterk in communiceren en stimuleert het samenwerken. Sterke mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden zijn cruciaal. Een IT PMO Manager moet in staat zijn om duidelijk te communiceren met teamleden, leidinggevenden en andere belanghebbenden.

Je beschikt over het vermogen om complexe informatie te analyseren en te begrijpen, zoals projectgegevens, budgetten en resourceplanning. Analytisch denken helpt bij het nemen van geïnformeerde beslissingen. Je speelt een belangrijke rol als adviseur van IT Management.

Je bent van nature energiek en optimistisch ingesteld. Met een pragmatische en mensgerichte aanpak kan je je team op een positieve manier doen groeien en veranderingen ingang doen vinden in het team en de organisatie.  

Actieve moedertaal-kennis van minstens 1 van de landstalen (Nederlands / Frans), en ook een professioneel niveau van de andere taal. Dit valt ook verder aan te leren on-the-job of via aangeboden interne opleiding. 

Aanbod

Group S zit in volle transformatie en groei. Er lopen veel initiatieven en de ambitie naar de toekomst is groot. Het oprichten van een centrale IT PMO  en het verbeteren van de project aanpak zal dan ook een grote en positieve impact hebben op de werking van het IT team en de organisatie in het geheel.

Deze rol is dan ook uiterst belangrijk. Er ligt een ruim speelveld, waar de rolhouder veel autonomie zal krijgen om zelf vorm te geven aan de nieuwe toekomstvisie. Uiteraard ook in overleg met andere leden van het IT management team en andere belanghebbenden. 

De organisatie wordt gekenmerkt door een warme cultuur, grote collegialiteit en de ambitie tot vernieuwing. Group S onderscheidt zich in de markt met een gedurfd strategisch programma dat ook heel sterk de nadruk legt op technologie. Met andere woorden: de rolhouder zal veel opportuniteiten krijgen en de mogelijkheid om op verschillende domeinen toegevoegde waarde te brengen.

Kernwoorden

PMO Manager / Director, Project Manager, Program Manager, IT Manager

IT PMO Manager @ Group S

Group S stelt meer dan 700 medewerkers tewerk, meer dan 130 daarvan werken binnen IT & Digital. De nieuwe ultramoderne hoofdzetel is gevestigd in Brussel, aangevuld met een kantorennetwerk (+/- 25 kantoren), verspreid over gans België. De groep realiseert een jaaromzet van 90 miljoen Euro.

Group S is in volle transformatie, met een groeiend aanbod van diensten en een stevige digitale ambitie. Naast een sociaal secretariaat voor werkgevers heeft Group S ook het ondernemingsloket voor starters, en een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Group S heeft uitgebreide ervaring en expertise en bestaat meer dan 80 jaar. Dankzij een sterk netwerk van partners biedt Group S via één aanspreekpunt een uitgebreide dienstverlening aan die verder gaat dan enkel stipte loonberekeningen. Group S ontwikkelt ook haar eigen software voor starters, zelfstandigen en werkgevers. 

Whatsapp op jouw computer?

Steven De PoortereBereikbaar van maandag tot vrijdag tijdens kantooruren
Steven De PoortereHallo 👋
Meer weten over deze vacature?
18:48

Geen Whatsapp? Stuur ons een berichtje

Solliciteren

 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, txt, Max. bestandsgrootte: 20 MB, Max. aantal bestanden: 5.

  Back To Top