IT RECRUITING & STAFFING COMPANY OF THE YEAR
skip to Main Content

Business Analyst @ Komatsu

AM.S03402

Functie

Doel van de functie

De ICT Business Analist is verantwoordelijk voor specifieke systemen en/of bedrijfsprocessen (in het begin met name het low code platform Mendix). Hij/zij richt zich op de ondersteuning van deze systemen en succesvolle invoering van eventuele wijzigingen in deze systemen, naast het managen van kleine tot middelgrote ICT-projecten. Hij/zij combineert kennis van specifieke applicaties met analytische en projectmanagement vaardigheden. Hij/zij kan specifieke rollen vervullen bij grote ICT-projecten onder begeleiding van een ICT Lead Business Analyst.

De Business Analist zorgt ervoor dat er voldoende werk is voor de Software Engineers door de behoeften van de business te analyseren, vast te leggen en te vertalen naar concrete projecten en wijzigingen die technisch worden uitgewerkt door de Software Engineers. De Business Analist coördineert de projecten, verzorgt trainingen en ondersteunt testactiviteiten. 

Taken en verantwoordelijkheden

 • Onderhoudt contacten met de belangrijkste gebruikers van de betrokken systemen/processen en fungeert als klankbord/eerste aanspreekpunt voor nieuwe wijzigingsverzoeken;
 • Doet voorstellen voor verbeteringen van de huidige werkwijzen/processen en de bijbehorende (ICT-)systemen;
 • Ervoor zorgen dat business requirements van alle stakeholders correct worden gedocumenteerd en samen met de key user beslissen welke van deze requirements binnen/buiten de scope van het project/verandering vallen;
 • Analyseren en interpreteren van bedrijfsdoelstellingen, regels, processen en vereisten om te komen tot de functionele vereisten van de te implementeren projecten/veranderingen, gebruikmakend van formele business process modeling en requirements engineering technieken;
 • Nauwkeurig de functionele vereisten beschrijven in voldoende detail zodat een software engineer technische oplossingen kan ontwikkelen of voorstellen om aan de vereisten te voldoen en een schatting kan maken van de levertijd en de kosten; 
 • Creëer een traceerbaarheidsmatrix voor het matchen van business requirements met functionele requirements en bewaak de levering van requirements;
 • Definieer de niet-functionele vereisten voor nieuwe systemen die worden ontwikkeld (d.w.z. prestaties, schaalbaarheid, veiligheid, bruikbaarheid, beschikbaarheid …) op basis van de business;
 • Onderzoeken en voorstellen van de meest geschikte technische oplossing om aan deze eisen te voldoen en de project / change doelstellingen te bereiken, kijkend binnen het huidige architecturale kader als de eerste optie;
 • Formele projectplannen en budgetten, controlemechanismen (bv. issue log, hoe om te gaan met wijzigingen in scope, planning & kosten) en rapportage om de oplevering van het project binnen de SLQDC doelstellingen te waarborgen. Kennis van formele projectmanagement methodologieën en toolkits (PrinceII, PMBOK…) combineren met kennis van het specifieke project en de business area om tot een "juiste" aanpak per project te komen;
 • Evalueren van bedrijfs- en ICT-risico's verbonden aan de verandering/het project en maatregelen ontwikkelen om de risico's te beperken;
 • Ervoor zorgen dat iedereen die betrokken is bij de implementatie van de verandering en de impact ervan begrijpt wat zijn rol en verantwoordelijkheden zijn;
 • ICT-integratietests uitvoeren en acceptatietests van wijzigingen voor zakelijke gebruikers coördineren om ervoor te zorgen dat de juiste werking van de wijziging is gevalideerd;
 • Post-implementatieondersteuning bieden voor projecten/wijzigingen. Zorgdragen voor adequate kennisoverdracht binnen ICT en naar zakelijke gebruikers;
 • Voert een formele projectafsluiting uit, rapporteert over de vereisten waaraan is voldaan, het eindresultaat in termen van SLQDC, en evalueert samen met de projectsponsor de status van het behalen van de bedrijfsdoelstellingen;
 • Fungeert als tweedelijnsondersteuning voor incidenten, verzoeken en problemen op de betrokken systemen en streeft ernaar deze binnen de SLA-doelstellingen op te lossen.

Projecten die momenteel in de pijplijn zitten:

 • Migratie van Metastorm (platform voor workflow management): momenteel out of support en processen moeten worden overgezet naar Mendix;
 • ISRA (information security risk analysis tool): tool om een risicoprofiel op te stellen voor bestaande en nieuwe leveranciers;
 • Automatisering van orderprocessen voor algemene diensten: ontwikkeling van een platform voor de verkoop van aanvullende diensten (andere dan de verkoop van onderdelen en machines);
 • Ontwikkeling van een tool voor veiligheidsinspectie;
 • Ontwikkeling van een Service Information Request Tool;
 • Ad hoc verzoeken van de fabrieken en het hoofdkantoor om bestaande applicaties te vervangen of nieuwe functionaliteiten te bieden.

Doelstellingen tijdens de eerste 12 maanden

Tijdens de eerste maanden krijg je de kans om het Mendix platform te leren kennen. Je leert hoe je user stories opbouwt en je krijgt de tools en methodologieën onder de knie. Na zes maanden word je ingezet op kleinschalige veranderprojecten van A tot Z: analyse, documentatie, het opstellen van user stories en de afstemming met de software engineers. Na een jaar ben je volledig opgeleid en opereer je autonoom voor de projecten binnen jouw specialisatie.

Rapportering

De ICT Business Analist rapporteert rechtstreeks aan de ICT Group Manager – Business Solutions, Dirk Antonissen.

Reden voor de vacature

Wegens een interne verschuiving is komatsu op zoek naar een nieuwe Business Analist.

Profiel

Voor de rol als Business Analyst zijn we op zoek naar iemand met de volgende achtergrond:

​​​​​​Achtergrond en ervaring

 • Bachelor in bedrijfskunde, informatica, informatica of in een specifiek vakgebied (financiën, logistiek…..);
 • Min. 3 jaar ervaring in bedrijfsanalyse;
 • Eerste ervaring met projectmanagementmethodologieën (bv. Prince 2) & softwareontwikkelingsmethodologieën (bv. waterval, agile, …), technieken voor het modelleren van bedrijfsprocessen;
 • Brede en algemene waardering van ICT-technologieën en -trends;
 • Goede kennis van business concepten en appreciatie van Komatsu business processen;
 • Ervaring met een low-code platform is een pluspunt.

Competenties

 • Oplossen van complexe problemen, kritisch denken, oordeels- en besluitvorming, coördinatie, motiveren en onderhandelen, wiskunde en statistiek, organisatie van informatie, inductief en deductief redeneren;
 • Open geest, constructief, initiatief, proactief, zelfstandig & autonoom, servicegericht, actief lerend.

Talen

Perfecte beheersing van de lokale taal op de standplaats en/of Engels (vloeiend in spreken, lezen en schrijven). Engels is een must.

Aanbod

​​​​​​Amon is de exclusieve rekruteringspartner voor Komatsu voor deze functie. Indien interesse, neem contact op met Lien Bauwens (lib@amon.be).

Kernwoorden

Business Analyst / Business Consultant

Business Analyst @ Komatsu

Komatsu is wereldwijd de op één na grootste fabrikant van bouw-, mijnbouw- en nutsuitrusting, en levert ook bosbouwmachines en logistiek. Ze hebben productievestigingen over de hele wereld, waaronder in Japan, Azië, Amerika en Europa. Komatsu is sinds 1967 aanwezig in Europa, waar ze verschillende productiefabrieken hebben. Het hoofdkantoor is gevestigd in Vilvoorde.

Komatsu Europe International, gevestigd in Vilvoorde, is het Europese hoofdkwartier van de Komatsu-groep, die gevestigd is in Tokio, Japan. Na eerst in Antwerpen en Haren (Brussel) gevestigd te zijn geweest, werd KEISA in 1973 in Vilvoorde opgericht. Zij importeren en verdelen Komatsu bouw-, mijnbouw- en nutsuitrusting naar Europese en Noord-Afrikaanse landen en houden toezicht op de Europese juridische en financiële operaties.

Whatsapp op jouw computer?

Griet SaeyBereikbaar van maandag tot vrijdag tijdens kantooruren
Griet SaeyHallo 👋
Meer weten over deze vacature?
10:40

Geen Whatsapp? Stuur ons een berichtje

Solliciteren

 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, txt, Max. bestandsgrootte: 20 MB, Max. aantal bestanden: 5.

  Back To Top

  AWARDWINNING
  ICT RECRUITING & SOURCING COMPANY