Skip to content
IT RECRUITING & STAFFING COMPANY OF THE YEAR

Business Analist @ Departement Omgeving (Vlaanderen Connect)

AMSP03599

Functie

Doel van de Functie

De functie heeft als doel om de huidige en toekomstige werking van  een domein van het departement in kaart te brengen zodat deze op een effectieve manier beheerd kan worden in alle aspecten. Het doel is om de bedrijfsprocessen, systemen en gegevens te verduidelijken om deze verder te ontwikkelen in functie van nieuwe wetgevende initiatieven én op basis van nieuwe technische mogelijkheden (AI, Kruispuntbanken,…). Dit gebeurt door middel van het uitvoeren van analyses, het ontwikkelen van modellen en scenario's, het identificeren van risico's en uitdagingen, en het ontwikkelen van plannen om deze te beheersen. Als Business Analist ben je in  staat om datamodellen en procesanalyses op te stellen in een taal die begrijpelijk is voor de business. 

Taken en verantwoordelijkheden
Als Business Analist heb je volgende taken en verantwoordelijkheden: 

 • In kaart brengen van het onderzoeksdomein en de bijhorende dienstverlening op basis van wetgeving, gesprekken met materiespecialisten en andere stakeholders.
 • Actief zoeken naar opportuniteiten om de dienstverlening te verbeteren of een nieuwe dienstverlening op te zetten en synergieën te vinden in andere domeinen.
 • Samenwerken met bedrijfsarchitecten en technisch specialisten om business cases met investeringsvoorstellen uit te werken, waarin verschillende aspecten van het voorstel worden beschreven en de return on investment zo objectief mogelijk in kaart wordt gebracht.
 • Opvolgen en begeleiden van de realisatie van investeringsvoorstellen in nauwe samenwerking met andere teams in de afdeling, zoals de ontwikkelteams en het data publicatie team.
 • Uitwerken van adviezen over digitalisering en informatiebeheer
 • Faciliteren van de opmaak en realisatie van business cases ondersteund door de gepaste functionele documentatie  

Technologisch landschap

Als Business Analist zal je analyses en diagrammen maken volgens deze modellen en diagrammen: 

 • Unified Modeling Language (UML) 
 • Business Process Model and Notation (BPMN)

Profiel

Ervaring en achtergrond
Als Business Analist moet je voldoen aan onderstaande vereisten: 

 • Interesse in de maatschappelijke relevantie waar Departement Omgeving voor staat
 • Interesse in omgevingsgerelateerde vraagstukken
 • Ervaring met het communiceren met verschillende stakeholders
 • Het vermogen hebben om een domein te begrijpen, uit te werken en te beheren
 • Ervaring hebben met het opstellen van datamodellen en procesanalyses in een taal die verstaanbaar is voor de business
 • Ervaring hebben in BPM(N) en UML

Competenties

 • Teamplayer 
 • Werken in groep 
 • Ownership nemen
 • Flexibele mindset

Aanbod

Aantrekkingspunten en aanbod

 • Zeer goede en sterke teamcultuur, met verschillende stijlen/aanpakken per team
 • Veel samenwerking en communicatie, wat zorgt voor groeimogelijkheden voor individuen
 • Open cultuur gericht op teamwerk/samenwerking
 • Groeimogelijkheden voor alle rollen, met aandacht voor individuen
 • Maatschappelijk relevante context en concrete toepassingen
 • Breed takenpakket inclusief contact met gebruikers/business en mogelijkheid tot toewijzing aan specifiek domein
 • Technologisch state of the art, maar focus op stabiele bedrijfstoepassingen met uniforme bouw
 • Veel samenwerking met andere ontwikkelaars voor gezamenlijke bouwstenen en meer, binnen en buiten eigen domein.

Werken via Vlaanderen connect 
Als Business Analist word je als bediende aangeworven voor een contract van onbepaalde duur, via Vlaanderen connect. Deze entiteit staat in voor de rekrutering van strategische ICT-functies en stelt hen ter beschikking van haar leden-overheidsorganisaties, zoals in dit geval: Departement Omgeving

Op die manier geniet je van de voordelen van werken voor de Vlaamse Overheid, maar kan je ook rekenen op marktconforme voordelen die gebruikelijk zijn voor een dergelijke functie. Daarnaast kan je doorgroeien en jezelf ontwikkelen door het enorme potentieel aan uitdagende functies via Vlaanderen connect bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

 • Een mobiliteitsbudget (of firmawagen met tankkaart) om te voorzien in uw vervoersbehoeften
 • Maaltijdcheques ter waarde van 7 euro per dag, waarbij u slechts 1,09 euro per dag bijdraagt
 • Een hospitalisatieverzekering waaraan u uw gezinsleden kunt toevoegen
 • Een groepsverzekering om uw toekomst financieel te beschermen
 • Een opleidingsbudget om vaardigheden en carrière te ontwikkelen
 • Mogelijkheid om uw kinderen op te vangen tijdens alle schoolvakanties tegen een voordelig tarief
 • Bij Vlaanderen Connect is er een goede balans tussen werk en privé, met een werkweek van 38 uur, 28 verlofdagen en extra wettelijke feestdagen (11/07, 02/11 en 15/11). Er worden ook flexibele werkuren geboden en de mogelijkheid om van thuis uit te werken (max. 3 dagen/week). 

Kernwoorden

Business Analist @ Departement Omgeving (Vlaanderen Connect)

Bedrijf, oplossingen en diensten

Het Departement Omgeving streeft naar een kwaliteitsvolle leefomgeving met respect voor mens, dier en ecosysteem. Hierbij worden milieu-ecologische en ruimtelijke afwegingen en ontwikkelingskeuzes gemaakt in het belang van de Vlaamse samenleving, met als doel een duurzame omgang met diverse natuurlijke hulpbronnen in een koolstofarme, energiezuinige en klimaatintelligente samenleving te realiseren. Het Departement Omgeving streeft naar een sterke band tussen ecologische, sociale en economische dimensies.

Waarden van het departement

Het departement maakt zorgvuldige overwegingen op het gebied van milieu, ecologie en ruimte, en neemt ontwikkelingsbeslissingen in het belang van de Vlaamse samenleving. Er wordt gestreefd naar een duurzame omgang met natuurlijke hulpbronnen, in een samenleving die koolstofarm, energiezuinig en klimaatbewust is. Bovendien wordt er een sterke verbinding tussen ecologische, sociale en economische aspecten nagestreefd.

Structuur van de organisatie en IT

Het departement omgeving bestaat uit verschillende afdelingen: 

 • Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning (BJO)
 • Afdeling Dierenwelzijn
 • Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP)
 • Afdeling Handhaving
 • Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij (PBM)
 • Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
 • Afdeling Strategie, Internationaal, Digitalisering en Organisatie (SIDO)

SIDO: Strategie, internationaal, Digitalisering en Organisatie 
De afdeling Strategie, Internationaal, Digitalisering en Organisatie (SIDO) van het departement omgeving heeft als opdracht om een algemene strategie, inhoudelijke coördinatie en ondersteuning te bieden. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het personeel- en organisatiebeleid, internationaal beleid, en de deelname aan multilaterale, Europese en interfederale beleidsprocessen.

Daarnaast volgen ze internationale projectwerking op en coördineren ze deze. De afdeling SIDO staat ook in voor communicatie en biedt organisatieondersteuning aan, zoals begrotingsbeleid, begrotingsuitvoering, beheer van alle fondsen (bv. Klimaatfonds), beheer van een variëteit aan ontvangsten, advies over overheidsopdrachten, financieel beheerssysteem, managementrapportering, interne controle en organisatiebeheersing.

Digitalisering is een belangrijk aspect voor de afdeling SIDO. Deze afdeling beheert de informatieveiligheid en biedt een platform voor geïntegreerde informatiesystemen aan. Kortom, de afdeling SIDO speelt een cruciale rol bij het creëren van een duurzame en hoogwaardige leefomgeving, en het waarborgen van efficiëntie en effectiviteit van het departement omgeving. De rol van Business Analist situeert zich ook binnen het Team Digitalisering. 

Whatsapp op jouw computer?

Eveline De LangeBereikbaar van maandag tot vrijdag tijdens kantooruren
Eveline De LangeHallo 👋
Meer weten over deze vacature?
18:34

Geen Whatsapp? Stuur ons een berichtje

Solliciteren

 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, txt, Max. bestandsgrootte: 20 MB, Max. aantal bestanden: 5.

  Back To Top