IT RECRUITING & STAFFING COMPANY OF THE YEAR
Ga naar hoofdinhoud

Algemeen Directeur @ Obasi vzw

AMSP03706

Functie

De Algemeen Directeur van Obasi heeft als doel om de algehele gezondheid en groei van het bedrijf te bevorderen, waarbij de nadruk ligt op de verbetering van de interne organisatie, het verbeteren van de bedrijfsprestaties in termen van service en productontwikkeling, het verbeteren van  financiële prestaties en verhogen van klanttevredenheid. Terzelfdertijd geeft de Algemeen Directeur ook aansturing op vlak van innovatie en versterking in de snel veranderende softwaremarkt.

De 7 belangrijkste resultaatgebieden omvatten:

Dagelijkse operationele leiding

Plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en bijsturen van de reguliere activiteiten van de ICT-organisatie teneinde te verzekeren dat de doelstellingen van de ICT-organisatie op een effectieve, efficiënte en kwaliteitsvolle wijze gerealiseerd worden, conform de organisatiestrategie.

ICT-strategie

In samenwerking met directie instaan voor het formuleren van een ICT-strategie en de doorvertaling ervan in concrete operationele doelstellingen en projecten, in overleg met het bestuursorgaan en de andere leden van het directieteam, om een duidelijke visie en een dynamiserende leidraad voor de aanpak van de ICT-organisatie en –processen te verkrijgen.

Organisatorische optimalisering

Instaan voor het opzetten, up-to-date houden en continu optimaliseren van processen, structuren, rollen en resources binnen en over de ICT-organisatie heen teneinde een effectief werkkader en kwaliteitsvolle resultaten te verzekeren rekening houdend met een continu veranderende interne en externe omgeving.

Financieel management

Het uitwerken van een duurzaam financieel kader ifv interne werking en kostendeling naar de leden, teneinde een stabiele werking te creëren, die ook naar de leden een stabiele en duidelijke kostendeling garandeert

People management

Aansturen, ontwikkelen en evalueren van medewerkers, teneinde steeds over competente en gemotiveerde medewerkers te beschikken, nodig voor het realiseren van de missie en doelstellingen van de ICT-organisatie, binnen het kader van het algemeen personeelsbeleid van de organisatie.

Innovatie en ondernemerschap

Stimuleren van initiatief, resultaatgerichtheid, vernieuwing, eigenaarschap en ondernemerschap, met als doel een innovatieve en wendbare organisatie te realiseren.

Externe vertegenwoordiging en netwerking

Bijdragen tot een adequate externe vertegenwoordiging en uitbouwen van relevante contacten met de belangrijkste stakeholders om een snelle informatie-uitwisseling te verzekeren en het professioneel imago van de organisatie te versterken.

Profiel

Voor de rol van Algemeen Directeur (CEO) zoeken we een persoon met leidinggevende ervaring van 5 à 10 jaar op directieniveau. Ervaring in de context van IT en software ontwikkeling is noodzakelijk. Kennis van budgetbeheer en ervaring mbt samenwerking met bestuursorganen zijn sterk aanbevolen. Ervaring binnen de zorgsector of aanverwante dienstverlening is een sterke plus.

Een Algemeen Directeur (CEO) die verantwoordelijk is voor de genoemde resultaatgebieden heeft een breed scala aan persoonlijke competenties nodig om effectief te kunnen opereren. Onder andere belangrijke persoonlijke competenties op vlak van leiderschap, communicatievaardigheden, probleemoplossend vermogen, besluitvaardigheid, strategisch denken, financiële expertise, people management en ondernemerschap. Je beheerst Nederlands als moedertaal en spreekt ook Frans en Engels. Je werkt vanuit het kantoor in Tienen. 

Aanbod

De Algemeen Directeur (CEO) heeft een cruciale rol in de verdere professionalisering en groei van Obasi.

De context is bijzonder maatschappelijk relevant: toepassingen gebouwd door Obasi dragen rechtstreeks bij aan betere zorg en de gezondheid en het welzijn van mensen. Dit is dus bijzonder waardevol voor mensen die op zoek zijn naar een zinvolle carrière.

De zorgsector staat bekend om zijn voortdurende behoefte aan innovatie en technologische vooruitgang. De vraag naar hoogwaardige softwareoplossingen in de zorgsector blijft dan ook sterk groeien. Als Algemeen Directeur ben je betrokken bij het leiden van innovatieve projecten en het introduceren van nieuwe technologieën die de zorgsector kunnen transformeren.

Je hebt de mogelijkheid om te werken met getalenteerde professionals in zowel de softwareontwikkeling als de gezondheidszorg, Het leiden Obasi is dan ook een uitdagende en gevarieerde rol. Je moet omgaan met complexe regelgeving, technologische en organisatorische uitdagingen en de behoeften van verschillende belanghebbenden.

Het succesvol laten groeien en evolueren van Obasi als softwarebedrijf in de zorgsector, kan dan ook een enorme bron van voldoening en trots zijn.

Kernwoorden

CIO, IT Director Algemeen, IT Director Applications, IT Manager, CTO, R&D Manager / Director, Chief Data Officer, CDO, Chief Digital Officer

Algemeen Directeur @ Obasi vzw

Obasi vzw ontwikkelt kwalitatieve en beveiligde softwaretoepassingen voor de zorgsector en met name de geestelijke gezondheidszorg. De software automatiseert en optimaliseert diverse diensten: van medische en verpleegkundige diensten tot financiële modules.

Obasi vzw bestaat al meer dan 40 jaar.  De vzw is opgericht vanuit enkele psychiatrische ziekenhuizen, die voor hun IT-ondersteuning en informatisering wensten samen te werken. Obasi werkt nog steeds als ledenvereniging volgens het kostendelend principe. 

De vzw heeft een grote meerwaarde voor de sector, en vult een steeds belangrijkere functie in.  Het zorgdossier, patiëntenadministratie, facturatie, apotheek, … moeten met de juiste software ondersteund worden. Gezien het belang van de software van Obasi vervult de organisatie dus een belangrijke maatschappelijke functie.

De vzw heeft zijn kantoor/hoofdzetel in Tienen.  Leden zijn verspreid over heel België (voornamelijk in Vlaanderen, maar ook enkele belangrijke Waalse ziekenhuizen zijn lid).  Op dit moment zijn er 44 voltijdse medewerkers werkzaam binnen de vzw.

Whatsapp op jouw computer?

Steven De PoortereBereikbaar van maandag tot vrijdag tijdens kantooruren
Steven De PoortereHallo 👋
Meer weten over deze vacature?
9:58

Geen Whatsapp? Stuur ons een berichtje

Solliciteren

  • Sleep bestanden hierheen of
    Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, txt, Max. bestandsgrootte: 20 MB, Max. aantal bestanden: 5.

    Back To Top