IT RECRUITING & STAFFING COMPANY OF THE YEAR
Ga naar hoofdinhoud
Sophie Van Nevel ICT & Digital Coach Of The Year Finalist Amon This Is IT

Sophie Van Nevel

Global IT Lead Strategy & Governance / Data & Analytics

Bekaert

Sophie Van Nevel

 “Ik blijf me inzetten voor digitale groei, mét award of zonder”

De officiële titel van Sophie Van Nevel is een hele mondvol: Global IT Lead Strategy & Governance / Data & Analytics. Niettemin blijft ze bescheiden. Op haar nominatie reageert ze enthousiast: “Het zou een eer zijn om de ICT & Digital Coach of the Year Award te winnen. Ik zou anderen inspireren om niet altijd de gemakkelijke weg te kiezen. Blijf inzetten op groei en investeer in jezelf.”

Wat betekent inspirerend & coachend leiderschap voor Sophie?

“Het komt erop aan om de juiste balans te vinden. Je wil je stempel drukken op de strategische visie van je bedrijf en ambitieuze doelen realiseren. Maar dat kan niet zonder je team te betrekken. Als leider is het je taak om elk individu te prikkelen én ondersteunen om mee te groeien. Dat je ondertussen ook je eigen werkwijze in vraag stelt, spreekt voor zich. Je kan bijsturen waar nodig.”

Hoe wordt (of blijft) je bedrijf succesvol op het vlak van leadership?

“Een modern bedrijf kan alleen succes bereiken met een duidelijke strategie. Als het concreet vooropstelt waar het op (middel)lange termijn naartoe wil. En als medewerkers en leiders daarin een cruciale rol spelen. Elk individu moet voelen dat hij of zij bijdraagt aan ambitieuze doelstellingen en tegelijk zijn of haar eigen ambities kan bereiken. Alleen zo kan je groeien als bedrijf. En bij Bekaert is dat zeker het geval!”

Op welke persoonlijke realisaties is Sophie het meest trots?

“Bij Bekaert heb ik het voorbije jaar een enterprise brede visie én strategie neergezet rond Data and Analytics: een fundament in onze transformatie tot een digitale data-driven organisatie. Dit kadert in onze ambitie om te groeien als Bekaert beyond steel: safe, smart, sustainable.
Daarnaast heb ik binnen onze Digitale teams de processen naar een hoger niveau getild. Eén aspect daarvan was het opzetten van een Foster Your Growth– programma, met concrete invulling van een continue learning culture in een agile context (digitale academy, learning Fridays, …).
Alles samen maakt dit van Bekaert een inspirerende omgeving om in te transformeren. Niet voor niets luidt een van onze waarden #bettertogether.”

Terug naar overzicht
Back To Top

AWARDWINNING
ICT RECRUITING & SOURCING COMPANY