IT RECRUITING & STAFFING COMPANY OF THE YEAR
Ga naar hoofdinhoud
Abdella Bouharrak Finalist Ict & Digital Coach Of The Year This Is IT Amon

Abdella Bouharrak

Chief Information Officer

UGent

Abdella Bouharrak

“Geen hiërarchie of niveaus binnen mijn organisatie!”

Facts & figures zijn nooit een doel op zich, maar een middel om een mature organisatie te ondersteunen. De sterkte van Abdella’s organisatie ligt dan ook in de diversiteit. Maak kennis met de kersverse directeur ICT bij UGent, die tot voor kort CIO was bij het Agentschap Natuur & Bos (Vlaamse Overheid).

Wat betekent inspirerend & coachend leiderschap voor Abdella?

“De kracht van een organisatie ligt in het optimaal inzetten van de capaciteiten van individuele werknemers en teams. Elk individu heeft een persoonlijke begeleiding nodig. Bij sommigen moet die begeleiding wat intensiever. Anderen performen beter met meer vrijheid. Dankzij regelmatige, individuele gesprekken stemmen we het coachen af.”

“Als mijn teamhoofden of ik merken dat er op privé- of gezondheidsvlak een rustpauze nodig is, dan sturen we daar op aan. Want fysiek en mentaal welzijn staan voorop. Daarnaast probeer ik zelf zoveel mogelijk bereikbaar te zijn. Geen hiërarchie of niveaus binnen mijn organisatie!”

“Het takenpakket van de werknemers moet ook zo nauw mogelijk aansluiten bij de capaciteiten en interesses van de werknemer. Natuurlijk is die speelruimte niet oneindig, er moeten nu eenmaal doelstellingen worden behaald.”

Op welke persoonlijke realisaties is hij het meest trots?

“In de afgelopen jaren bouwden we bij het Agentschap Natuur & Bos allerlei dashboards. Om de stand van zaken weer te geven op budgettair vlak, progressie en capaciteitsplanning. De individuele inzet werd nauwkeurig ingepland in functie van de sprints. Dit lijkt zuiver cijfermatig management. Transparantie creëren zorgt echter voor rust en vertrouwen.

Daarnaast legden we de focus op het beheer van het portfolio en we hertekenden onze organisatiestructuur. Gedaan met ‘silo’s’! Voortaan focussen we meer op end-to-end dienstverlening. Customer-face teams bedienen de klanten. En de competence centra werken op een uniforme manier: met standaardtools, sjablonen, werkwijzen …

Maar zoals ik al zei: feiten en cijfers zijn niet alles. Ik ben vooral trots op de vlakke organisatiestructuur en de diversiteit. We werken met personen van verschillende nationaliteiten, culturen en levensbeschouwingen. Voor mij is het belangrijk dat iedereen zich gerespecteerd voelt en de ruimte krijgt om aan vernieuwing en verbetering bij te dragen.”

Terug naar overzicht
Back To Top

AWARDWINNING
ICT RECRUITING & SOURCING COMPANY