Technical Lead Front-End @ Soda Data

Brussel #AMKB02819

Soda data is een scale-up met een groot potentieel actief op het gebied van data en machine learning. Hun ambitie: Om de internationale marktleider te zijn en de standaard te zetten in de markt van datakwaliteit en -integriteit. De Technical Lead front-end engineering is cruciaal voor de verdere groei van Soda Data. Uw ideeën, visie en architectuur bepalen hoe eindgebruikers de product suite ervaren. Dit zal een directe impact hebben op de adoptie van gebruikers en daarmee op het succes van het product en de organisatie. Je bent verantwoordelijk over architectuur, UX en het front-end team.

Lees verder

Product Manager Cloud- en Datacenterdiensten @ Vlaanderen Connect (Het Facilitair Bedrijf)

#AMSP02818

In dit programmateam wordt de Product Manager ingeschakeld om de nieuwe ICT raamovereenkomsten voor de Vlaamse Overheid mee vorm te geven. Je wordt verantwoordelijk voor de volledige levenscyclus van de productgroep m.b.t. Cloud- en Datacenter: van het ontwerp en bijsturen van de dienstverlening door de externe partners, tot de opvolging van de manier waarop die dienstverleners dit waarmaken in de praktische uitvoering ervan.

Lees verder

TIBER Manager @ National Bank of Belgium

#AMKP02816

Instellingen die tot de kritieke marktinfrastructuren en financiële kerninstellingen behoren, moeten bestand blijven tegen cyberaanvallen die een systemische impact hebben. Om dit doel te helpen bereiken, heeft de NBB een nieuw team opdracht gegeven om de implementatie te leiden van een raamwerk voor op Threat Intelligence gebaseerde Ethical Red-teaming, namelijk het TIBER-BE-raamwerk in België - officieel gelanceerd in september 2018. De positie is gecreëerd om de cybersecurity van de kritieke marktinfrastructuur en financiële kerninstellingen te versterken en zo dus bij te dragen tot de stabiliteit van het financiële systeem.Er wordt een volledige opleiding (twee jaar)  voorzien om de reikwijdte en de kennis van de kandidaat te vergroten. 

Lees verder

IT Risk Inspector @ Nationale Bank of Belgium (NBB)

#AMKP02815

De Nationale Bank is sinds 1850 de centrale bank van België. Ze vervult taken van algemeen belang op zowel nationaal als internationaal niveau. De Nationale Bank heeft ongeveer 2.000 werknemers, waar ± 400 werknemers zich concentreren op Prudential Supervision (geïnstalleerd in 2011 - mensen verdeeld over 5 afdelingen) van banken, betalingsinstellingen, beurshandelaren, verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen en instellingen voor marktinfrastructuur / toezicht (± 234 entiteiten betrokken in België). De grote vraag naar IT-expertise in inspectietoewijzingen creëerde de nood om 2 IT-risk Inspectors aan te werven.

Lees verder

ICT Architect Expert @ Agentschap Informatie Vlaanderen

#AMSP02811

Als ICT Architect werk je voor het ambitieuze programma Kruispuntbank Vlaanderen en meer specifiek het MAGDA-team. Dit platform MAGDA (Maximale GegevensDeling tussen Administraties) zorgt voor een veilige uitwisseling van gegevens uit authentieke bronnen en databanken en speelt meer dan ooit een cruciale rol in de verdere digitalisering van de Vlaamse overheid.

Lees verder

Pagina's