#AMSP02858

Portfolio Manager @ Het Facilitair Bedrijf (Vlaanderen Connect)

"Vlaanderen radicaal digitaal!" Met deze slagzin toont de Vlaamse Overheid haar ambitie om haar volledige dienstverlening te verbeteren door klantgericht te denken, te vereenvoudigen en te digitaliseren.

Vlaanderen connect staat in voor de aanwerving van strategische ICT-brugfuncties binnen de Vlaamse Overheid en lokale of provinciale besturen. Zo ondersteunt Vlaanderen connect ook het agentschap Facilitair Bedrijf. 

Om de verschillende beleidsdomeinen te ondersteunen bij de aanschaf van ICT voorzieningen, het inhuren van externe expertise en het ontwikkelen van toepassingen heeft de Vlaamse overheid een aanbod aan eigen ICT-diensten ontwikkeld en raamovereenkomsten afgesloten met externe partners. Dit ICT aanbod staat ook ter beschikking van lokale en provinciale besturen. 

Functie

Vanaf 2020 evolueert de ICT-afdeling naar een centrale regie-organisatie met een vernieuwd dienstverleningsmodel om haar missie verder te kunnen realiseren. Het Office of the CIO (OCIO) focust erop dat de afdeling “de juiste dingen doet” door strategie en governance, en tegelijkertijd de “dingen juist doet” door het ontwikkelen van de organisatie en haar prestaties. Het OCIO heet met andere woorden zowel een strategisch en kaderscheppende rol alsook een ondersteunende en faciliterende functie.

De portfoliomanager wordt een steunpilaar binnen de afdeling in overeenstemming met de organisatiestrategie, de ICT-strategie en de enterprise strategie van Het Facilitair Bedrijf.  De portfoliomanager waakt erover dat de juiste focus wordt gelegd en de prioriteiten worden gesteld met de grootste businessmeerwaarde voor haar klanten.

Daarnaast bevordert de portfoliomanager de goede werking in de afdeling. Tevens faciliteert hij een efficiënte samenwerking met de afdelingen binnen het agentschap.
Zo verzekert men dat de korte- en langetermijndoelstellingen van de afdeling gerealiseerd worden met de beschikbare middelen (resource en financieel) en draagt de rol bij tot de verwezenlijking van de kerntaken en de ambities van Het Facilitair Bedrijf en Digitaal Vlaanderen.

Profiel

Voor deze rol zoeken we een ervaren Master (ICT of Business Engineering of gelijkwaardig door ervaring) met volgende achtergrond:
 

 • Minimum 8 jaar werkervaring in een technologie gerelateerde context in een klantgerichte omgeving
 • Minimum 5 jaar ervaring in projectmanagement met verantwoordelijkheid in grote projecten
 • Ervaring in stakeholdermanagement
 • Ervaring in het aansturen van transversale teams
 • Ervaring in portfoliomanagement is een pluspunt
 • Ervaring in programmamanagement is een pluspunt
 • Ervaring in shared services centra is een pluspunt
 • Aantoonbare kennis van de minimum 2 van de volgende methoden/ frameworks:
  • PRINCE2
  • Management of Portfolios (MoP)
  • Managing Successful Programmes (MSP)
  • ITIL
  • IT4IT

Certificeringen en kennis van andere, relevante frameworks zijn een pluspunt

Aanbod

De Vlaamse Overheid zet zeer sterk in op digitalisering. Ook met het nieuwe programma “ICT Contracten 2022” in het vooruitzicht komt deze nieuwe rol op een zeer interessant moment in de organisatie.

 • Vanuit een positie als “servant leader” kan je een grote impact hebben op de verdere evolutie van de redesign van de organisatie en haar werking, de verdere uitbouw van het OCIO en de gehele werking van de Afdeling ICT.
 • De scope van deze rol is het volledige portfolio aan diensten, applicaties en projecten waarvoor Het Facilitair Bedrijf, Afdeling ICT de verantwoordelijkheid heeft. Vanuit die optiek heeft de rolhouder dan ook een zeer breed zicht op de verschillende innovaties en digitalisatie-trajecten binnen de Vlaamse Overheid.
 • Stakeholdermanagement in deze complexe en snel veranderende context is dan ook de sleutel tot succes in de deze rol. Dit zorgt ook voor een grote visibiliteit, zowel intern als extern.
 • Ten slotte is ook de (maatschappelijke) relevantie van deze rol en deze omgeving uniek. Je werkt mee aan een slagkrachtige en digitale overheid voor burgers en ondernemers. Je kan ook zelf verder groeien en je blijven ontwikkelen door de brede waaier aan verantwoordelijkheden.