Security Analyst (Antwerp) @ PSA

Antwerpen #AMKB02340

Sinds de Group Internal Audit in 2014 – 2015 is IT Security een van de speerpunten van PSA Antwerp. Sinds dan is het genereren van een duidelijke roadmap en policies, en het creëren van meer IT Security awareness, een belangrijk beleidspunt binnen de organisatie. Het belang van Security neemt met rasse schreden toe dit zowel op lokaal als op Group level. Om de continuïteit in projecten en visie naar de toekomst te garanderen, om het hoofd te bieden aan de groeiende complexiteit en de uitdagingen binnen dit domein in PSA is er nood aan verdere versterking van het security team.

Lees verder

Business Unit Manager @ ATA IT Solutions (Reynaers Group)

#AMKP02693

De ICT Business Unit Manager, draagt de strategische, operationele en P&L verantwoordelijkheid van deze Reynaers entiteit.

Lees verder

Business Analyst Logistics @ Milcobel

#AM.S02669

Milcobel is het nummer één zuivelbedrijf in België. Het bedrijf haalt de melk van  2600 melkveebedrijven  op, verwerkt en commercialiseert het.  De organisatie en de activiteiten van Milcobel berusten op een coöperatief model. De melkveehouders leveren niet alleen de melk maar zijn ook de aandeelhouders van de coöperatie.  Momenteel telt de organisatie 2600 leden en verwerkt het 1,6 mrd liter melk per jaar wat goed is voor een omzet van 1,2 mrd Euro. Milcobel stelt 2000 werknemers tewerk, waarvan 1800 in de Vlaamse sites. De organisatie maakte op vlak van ICT de laatste jaren een grote evolutie door. De komende jaren zal veel geïnvesteerd worden in ICT, waaronder de implementatie van SAP S4/Hana.  In het kader van deze implementatie zijn wij op zoek naar een Business Analyst Logistics. 

Lees verder

Business Analyst @ Infino

#AMKP02655

De Business Analist is een zeer belangrijke schakel en werkt actief mee aan de groei van Infino door in te zetten op de uitbouw van nieuwe (klanten-)platformen en processen. De focus ligt op projecten die de omslag van B2B naar B2C faciliteren. De nadruk ligt dus vooral op het uitbouwen en/of verbeteren van nieuwe en bestaande ‘client-interfacing’ toepassingen.

Lees verder

Data Engineer @ PSA

#AMKB02545

PSA exploiteert 3 containerterminals in Antwerpen (PSA DGD / MPET op het Deurganckdok, North SeaTerminal en Europa Terminal). Meer dan 80% van alle containers die in Antwerpen aankomen, passeren een van deze terminals. Als onderdeel van een breed traject van digitale transformatie investeert PSA aanzienlijk in zijn mogelijkheden voor Data Analytics. Met het oog hierop richt PSA een regionaal Data Excellence Competency Centre op in Antwerpen. In nauwe samenwerking met de deskundigen werkzaam in Singapore en lokale Business Units zal dit team een centrale rol spelen bij het leveren van een volledig pakket aan Data Analytics. PSA is op zoek naar een Data Engineer voor dit gloednieuwe team.

Lees verder

Pagina's